Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Zarządzanie

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • dyplom ukończenia studiów
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O kierunku

Studia w formie stacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister
Studia w formie niestacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na kierowniczych stanowiskach oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), a także problemów związanych z realizacją funkcji, procesów oraz działań w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie, w zależności od ukończonej specjalności, do:

 • pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • pracy w administracji gospodarczej i państwowej,
 • pracy w zapleczu jednostek badawczo – rozwojowych przemysłu,
 • pracy w wyspecjalizowanych firmach świadczących usługi BHP,
 • podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • zarządzania zróżnicowanymi, pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym, jednostkami sektora MSP,
 • kierowania zespołami w firmach inwestujących w odnawialne źródła energii,
 • pracy w samorządzie terytorialnym na stanowiskach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Absolwent będzie mógł pracować m.in. jako:

 • specjalista w działach finansowo-księgowych instytucji prywatnych i publicznych,
 • w biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, doradztwa podatkowego i inwestycyjnego,
 • osoba prowadząca własną firmę,
 • specjalista w działach marketingu i sprzedaży,
 • specjalista w zakresie promocji wizerunku w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • osoba zarządzająca własnym małym przedsiębiorstwem,
 • doradca klienta,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • menedżer sprzedaży,
 • specjalista w dziale controllingu,
 • kontroler lub analityk finansowy,
 • doradca zarządu bądź doradca w firmach konsultingowych,
 • specjalista w instytucjach i przedsiębiorstwach zarządzających nieruchomościami,
 • doradca w zakresie procesów zachodzących na rynku nieruchomości,
 • osoba prowadząca własną działalność w tym zakresie,
 • menedżer ds. bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • analityk bezpieczeństwa wewnętrznych systemów teleinformatycznych,
 • specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • inspektor ds. monitorowania zagrożeń,
 • menedżer lub specjalista m. in. w: w przedsiębiorstwach transportowych, w przedsiębiorstwach, w których występują procesy logistyczne, czyli praktycznie w każdej firmie handlowej jak i produkcyjnej,
 • menedżer projektu bądź jego asystent,
 • koordynator projektu,
 • menedżer produktu,
 • organach administracji państwowej i w urzędach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych,
 • agencjach rozwoju regionalnego, w biurach analitycznych i projektowych,
 • menedżer zespołu w różnego typu organizacjach,
 • menedżer bądź specjalista ds. personalnych.

W ramach studiów istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Prince2 ®, ECDL Zarządzanie projektami oraz ECDL IT-Security.

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Dla absolwentów studiów I stopnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 (telefon dyżurny w godz. 8:00 - 18:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: rekrutacja.swpw

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 15:00
sobota w godz. 8:00 - 12:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych