Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Gospodarowanie nieruchomościami

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • dyplom ukończenia studiów
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O Specjalności

Studia w formie stacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister
Studia w formie niestacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister

Sylwetka absolwenta
Charakter danej specjalności kształtuje i rozwija cechy, które przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie zarządcy nieruchomościami. Absolwent tego kierunku staje się poszukiwanym i wartościowym specjalistą w zakresie kreowania nowych potrzeb uczestników rynku nieruchomości. Przygotowywany jest do wykonywania czynności zawodowych polegających na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wykonywania czynności zawodowych, zmierzających do zawarcia umów nabycia lub zbycia czy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości.
Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, doradztwem w zakresie zjawisk i procesów rynkowych, a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Otrzymana wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia ubieganie się o licencję zarządcy nieruchomości.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami
 • Obrót nieruchomościami
 • Wycena nieruchomości
 • Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Dla absolwentów studiów I stopnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych