Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Erasmus

Informacje ogólne

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.

Erasmus Policy Statement

Uczelnie partnerskie, z którymi SWPW ma podpisane umowy o współpracy w ramach Programu Erasmus+

Formularz zgłoszeniowy student

Formularz zgłoszeniowy pracownik

Porozumienie o programie nauczania

Porozumienie o programie szkolenia

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto może korzystać z programu Erasmus+?

Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są zarówno studenci, absolwenci jak i pracownicy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica.

Do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani absolwenci i studenci którzy:

  • są zarejestrowani na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra w SWPW
  • w momencie wyjazdu są studentami, co najmniej II roku studiów I stopnia,
  • w trakcie wyjazdu nie przebywają na urlopie określonym w regulaminach studiów w SWPW.

Na jak długo można wyjechać?

Minimalny okres pobytu na praktyce/stażu wynosi 2 miesiące. Na każdym stopniu studiów można wyjechać na studia i/lub praktykę trwających łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego stopnia studiów.
Minimalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Łączny maksymalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 miesiące
w roku (z wyłączeniem czasu podróży).

Stypendium

Liczba stypendiów przyznawanych studentom i nauczycielom w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego SWPW przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem.

Wysokość stawek stypendium jest ustalona odgórnie przez FRSE.

Kontakt

dr Radosław Knap
Uczelniany Koordynator
Programu Erasmus+
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych