Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zmieniła wzór dyplomów ukończenia studiów. Nowy dyplom spełnia wszystkie wymagania stawiane dokumentom publicznym zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 53 z późn. zm.). Podstawowe informacje o dokumencie publicznym:

Emitent: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,

Data wprowadzenia do obrotu prawnego: 14.09.2022 roku

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego: 14.09.2022 roku

Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo.

Z wyglądem dyplomu oraz zastosowanymi zabezpieczeniami można zapoznać się w plikach:

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych