Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Wysokie stypendia

Zapewniamy ci pomoc na wielu płaszczyznach. Podstawowym wsparciem, bo dotyczącym największej liczby naszych studentów są stypendia. Uzyskując stypendium masz szansę na studia właściwie za darmo.

Możesz otrzymać stypendium socjalne wynoszące nawet 1300 zł miesięcznie, to dużo więcej niż  miesięczna kwota czesnego. Maksymalna, miesięczna kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych to kolejne 1300 zł, , to dużo więcej niż  miesięczna kwota czesnego.  W roku 2022 przekazaliśmy naszym studentom stypendia na łączną kwotę ponad 3 milionów zł.

Jako nasz studnet możesz ubiegać się o:

Ponadto studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dopłaty na poczet dojazdów do uczelni ze środków PFRON. 

Brak ukrytych opłat

Wszystkie koszta związane ze studiowaniem w SWPW są ogólnodostępne. Przygotowaliśmy dla ciebie dogodny system opłat ratalnych. U nas płacisz tylko za 10 miesięcy (za realny czas nauki, a nie za wakacje)!

Rabaty i zniżki

Jako nasz absolwent otrzymasz rabaty przy podejmowaniu kolejnych studiów, magistrskich lub podyplomowych. Nasi studenci otrzymują także zniżki na korzystanie z elementów infrastruktury uczelni: akademika, komercyjnego wynajmu siłowni, hali sportowej, sauny, sali do baletu, sali do sztuk walki.

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych – bezpłatne wypożyczenie

Udostępniamy bezpłatnie swoim studentom sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Mają oni możliwość wypożyczenia na cały semestr sprzętu, który ułatwi im studiowanie. W jego skład weszły specjalne tablety, klawiatury i laptopy, dyktafony, syntezatory mowy, powiększalniki lupy elektroniczne, systemy sterowania komputerowego Smart Navy. Nasza baza lokalowa także jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Materiały dydaktyczne dostępne przez Internet i z Biblioteki

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku łączy tradycyjne studiowanie z nowoczesnymi sposobami kształcenia studentów z wykorzystaniem Internetu oraz urządzeń mobilnych. W tym celu funkcjonuje internetowa platforma edukacyjna WLODEK, nadzorowana przez Studium Kształcenia na Odległość (SKO).

Na platformie znajdują się materiały dydaktyczne, dzięki czemu studenci mają możliwość nauki w dowolnym miejscu, dowolnym czasie i dowolnym tempie. Udostępnione w Internecie materiały stanowią również doskonałe uzupełnienie zajęć tradycyjnych. Aby przygotować studentów do edukacji na odległość, opracowano specjalny kurs dotyczący obsługi platformy oraz przedstawiający podstawowe zagadnienia związane ze studiowaniem zdalnym. Ponadto w trakcie trwania studiów pracownicy SKO udzielają pomocy studentom we właściwym i efektywnym wykorzystaniu portalu internetowego w procesie kształcenia.

Bezpłatne konsultacje z doradcą edukacyjnym

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z doradcą edukacyjnym w celu wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej. Obejmują one: indywidualne konsultacje, testy predyspozycji zawodowych, badania cech osobowościowych, rozmowy indywidualne. Z konsultacji mogą  skorzystać wszyscy zainteresowani, nie tylko kandydaci na studia w SWPW. Odbywają się one w siedzibie Uczelni, budynek A, pokój nr 1.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe możesz rozpocząć, jeśli posiadasz wyższe wykształcenie (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że możesz je podjąć już po ukończeniu studiów I stopnia. Dajemy ci także możliwość studiowania więcej niż jednego zakresu jednocześnie.

Studia podyplomowe to szansa na zdobycie nowych kwalifikacji i wiedzy lub przebranżowienie się.  Z nami pogłębisz i zaktualizujesz swoje kompetencje, by móc skutecznie realizować cele zawodowe.

Przekażemy ci praktyczną wiedzę, bez zbędnych informacji. Zapewnimy udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne. Dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków zdobędziesz aktualną i nowoczesną wiedzę.

Odkrywaj z nami nowe możliwości rozwoju.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018 poz. 1791).

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych