Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Wysokie stypendia

Każdy nasz student może ubiegać się o przyznanie stypendium. Świadczenia pomocy materialnej dotowane są ze środków Budżetu Państwa. Bez względu na to, czy studiujesz w formie stacjonarnej, czy niestacjonarnej możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogę jednorazową.

Ponadto studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dopłaty na poczet dojazdów do uczelni ze środków PFRON.

Brak ukrytych opłat

Wszystkie koszta związane ze studiowaniem w SWPW są ogólnodostępne.
Dogodny system opłat ratalnych. U nas płacisz tylko za 10 miesięcy (za realny czas nauki, a nie za wakacje)!

Przyjazna atmosfera

Uważamy, że w uczelni najważniejszy jest student. Dlatego też dbamy o przyjazną atmosferę, a nasi wykładowcy są zawsze otwarci na kontakt z bracią studencką.

Rabaty w czesnym dla naszych absolwentów

Nasi absolwenci otrzymują rabaty.

Zniżki

Nasi studenci otrzymują zniżki na korzystanie z elementów infrastruktury uczelni: akademika, komercyjnego wynajmu siłowni, hali sportowej, sauny, sali do baletu, sali do sztuk walki.

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych – bezpłatne wypożyczenie

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku udostępnia bezpłatnie swoim studentom sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Mają oni możliwość wypożyczenia na cały semestr sprzętu, który ułatwi im studiowanie. W jego skład weszły specjalne tablety, klawiatury i laptopy, dyktafony, syntezatory mowy, powiększalniki lupy elektroniczne, systemy sterowania komputerowego Smart Navy.

Infrastruktura uczelni przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

Nasza baza lokalowa to zwarty kompleks budynków w centrum Płocka. Nie musisz przemieszczać się po mieście pomiędzy zajęciami.

Materiały dydaktyczne dostępne przez Internet i z Biblioteki

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku łączy tradycyjne studiowanie z nowoczesnymi sposobami kształcenia studentów z wykorzystaniem Internetu oraz urządzeń mobilnych. W tym celu funkcjonuje internetowa platforma edukacyjna WLODEK, nadzorowana przez Studium Kształcenia na Odległość (SKO).

Na platformie znajdują się materiały dydaktyczne z wybranych przedmiotów, dzięki czemu studenci mają możliwość nauki w dowolnym miejscu, dowolnym czasie i dowolnym tempie. Udostępnione w Inter-necie materiały stanowią również doskonałe uzupełnienie zajęć tradycyjnych. Aby przygotować studentów do edukacji na odległość, opracowano specjalny kurs dotyczący obsługi platformy oraz przedstawiający podstawowe zagadnienia związane ze studiowaniem zdalnym. Ponadto w trakcie trwania studiów pracownicy SKO udzielają pomocy studentom we właściwym i efektywnym wykorzystaniu portalu internetowego w procesie kształcenia.

Bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym w celu wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej. Obejmują one: indywidualne konsultacje, testy predyspozycji zawodowych, badania cech osobowościowych, rozmowy indywidualne. Z konsultacji mogą  skorzystać wszyscy zainteresowani, nie tylko kandydaci na studia w SWPW. Odbywają się one w siedzibie Uczelni, budynek A, pokój nr 1.

Kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Własny akademik i centrum sportowo – rekreacyjne

Dom Studencki SWPW to nowoczesny kompleks położony w centrum miasta. Usytuowanie Akademika w spokojnej dzielnicy, u zbiegu ulic Misjonarskiej i Padlewskiego, gwarantuje komfortowe warunki do studiowania oraz wypoczynku. Dużą zaletą  jest bliskość kampusu Uczelni.

W każdym pokoju znajduje się indywidualny telefon stacjonarny i łącze internetowe. Funkcjonalne i nowoczesne wyposażenie zapewnia studentom świetne warunki do pracy.

W podziemiach budynku zlokalizowana jest część klubowa. W skład kompleksu wchodzą ponadto: parking oraz teren rekreacyjno – wypoczynkowy, przystosowany do urządzania imprez plenerowych. Budynek wyposażony jest w system stałego monitoringu. Akademik przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne to nowoczesny kompleks, na który składają się: hala sportowa, sale gimnastyczne, sala sztuk walki, siłownia, boisko do tenisa ziemnego, dwie sauny, urządzenia do masażu wodnego i tradycyjnego, gabinet kosmetyczny z odnową biologiczną, solarium, kawiarnia.

Centrum to przestronny i wielofunkcyjny budynek, wyposażony w sprzęt wiodących firm. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra instruktorów i trenerów. Na terenie Centrum realizowane są rozmaite przedsięwzięcia z zakresu sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Kompleks dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3 kierunki magisterskie, 4 licencjackie, 1 inżynierski

Studia II stopnia prowadzimy na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.
Studia I stopnia proponujemy na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Informatyka (inżynierskie), Pedagogika, Zarządzanie.

Ponad 30 specjalności

W ramach prowadzonych kierunków oferujemy wiele ciekawych specjalności.

Studia podyplomowe

W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oprócz studiów I i II stopnia znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).
Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.

W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 279).

Aktualności

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych