Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Zarządzanie rozwojem regionu

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • dyplom ukończenia studiów
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O Specjalności

Studia w formie stacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister
Studia w formie niestacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister

Sylwetka absolwenta
Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, animowania procesów rozwojowych oraz organizowania współpracy gospodarczej pomiędzy zaangażowanymi w rozwój sektorami. Ukończenie studiów pozwoli na pozyskanie najnowszych informacji i umiejętności praktycznych w zakresie problematyki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i pozyskiwania środków na ten cel.

Po ukończeniu studiów słuchacze nabędą umiejętności potrzebne do tworzenia dokumentów strategicznych oraz związanych z zewnętrznymi źródłami finansowania inwestycji i działań lokalnych. Uzyskają niezbędną wiedzę potrzebną do aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania. Student tej specjalności zdobywa wiedzę o przedsiębiorczości, zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, o zrównoważonym rozwoju gospodarki a także o procesach gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Jest gotowy do pracy w organach administracji państwowej i w samorządach terytorialnych, a także w agencjach rozwoju regionalnego, w regionalnych biurach analitycznych i projektowych, w biurach promocji i w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich oraz w organizacjach pozarządowych o zasięgu regionalnym.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Marketing terytorialny
 • Rozwój regionalny
 • Ochrona środowiska w regionie
 • Gospodarka przestrzenna
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Społeczności lokalne

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Dla absolwentów studiów I stopnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych