Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Biuletyn Informacji Publicznej SWPW

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest jedną z najstarszych niepaństwowych uczelni w Polsce. Wszelkie działania podejmowane przez władze Uczelni mają na celu szeroko pojęte dobro studenta, ponieważ naukową atmosferę każdej uczelni tworzą przede wszystkim ludzie. Takie pojmowanie rzeczywistości pozwala na kształcenie specjalistów, ludzi w należyty sposób wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne na współczesnym, wymagającym rynku pracy.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku istnieje na rynku edukacyjnym ponad 30 lat. Kształci na 5 kierunkach licencjackich, 1 inżynierskim oraz 3 magisterskich. W swojej ofercie edukacyjnej Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku posiada także szeroki pakiet studiów podyplomowych.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku to uczelnia o profilu praktycznym, tak więc kładzie nacisk na realizację zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności przydatnych w pracy zawodowej. Istotna jest maksymalizacja liczby zajęć o charakterze praktycznym, tj. laboratoria, zajęcia metodą projektu, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria. Uczelnia łącząc w procesie edukacji tradycję z nowoczesnością proponuje swoim studentom elastyczny tryb kształcenia z wykorzystaniem Internetu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 październik 2021 11:58 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 październik 2021 09:11 Administrator otwiera się w nowym oknie
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 sierpień 2023 21:00 Kamila Bielińska otwiera się w nowym oknie

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych