Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Umiędzynarodowienie

13-16.03.2024

Wyjazd studentów kierunku Zarządzanie i Bezzpieczeństwo narodowego na szkolenie do Grecji w ramach projektu Peace, którego nasza Uczelnia jest jej partnerem.

19.10.2023 - 19.02.2024

W naszej uczelni gościmy Mustafa Enes Yildiz, który jest studentem partnerskiego Uniwersytetu Sakarya w Turcji. Przyjechał do nas na czteromiesięczną praktykę w ramach programu Erasmus+

25 - 29.09.2023


Dr Piotr Sługocki wziął udział w International Week, EKA - University of Applied Sciences, Ryga, Łotwa

12 - 16.06.2023

Cykl wykładów: Human Traficking - Safety Risks during Holiday Travel, ISAG - European Business School, Porto, Portugalia. Uczestniczy ła w nim dr Anna Rybicka

25 - 26.05.2023

Udział dr. Radosława Knapa w konferencji międzynarodowej pt. Education can and should contribute to a new vision on global sustainable development  organizowaną przez uczelnię partnerską University of Life Sciences „Kings Michael I of Romania” z Timisoary (Rumunia) z referatem pt. Absorption of European Union Aid Funds by Farms of Western Kujawy on the Example of the Kcynia Commune

25.05.2023

Międzynarodowe seminarium pod patronatem National Institute of Physical Education of Catalonia oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku pt. Traditional Games and Sports, Gender Equality and Social Inclusion, challenges for 21st-century society.

16.05.2023

Prof. SWPW dr hab. Małgorzata Kamińska uczestniczyła w trybie zdalnym w X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej "Aktualne problemy kultury współczesnej: dyskurs tożsamościowy w warunkach wojny". Wygłosiła referat Pamięć kulturowa w dyskursie tożsamościowym. Konferencja była zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Chmielnicką Akademię Humanistyczno-Pedagogiczną.

8-12.05.2023

Udział dra Radosław Knap oraz dr Agnieszka Łuczak z Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa w tygodniu międzynarodowym w Amasyi.

Kwiecień 2023

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowic w Płocku nawiązała współpracę z dwoma uczelniami z Ukrainy: Chmielnicką Akademią Humanistyczno-Pedagogiczną i Dniepropietrowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych

30.05 - 3.06.2022

W dniach od 30 maja do 3 czerwca 2022 roku dr Radosław Knap z Kolegium Studiów Zarzadzania i Bezpieczeństwa przebywał z wizytą na Słowackim Uniwersytecie Rolnym (Slovak University of Agriculture) w Nitrze na Słowacji. W czasie wizyty przeprowadził zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Odbył również wizytę studyjną w okolicznych gospodarstwach i winnicach. Wyjazd został sfinansowany ze środków pochodzących z programu Erasmus+.

26-27.05.2022

W dniach 26 – 27 maja 2022 dr Radosław Knap brał udział w Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji dotyczącej Rozwoju Zrównoważonego zorganizowanej przez Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania” from Timisoara w Rumunii. Na sekcji pt. Management of Sustainable Rural Development wygłosiłem referat Innovative Trends in Rural Tourism – Selected Cases. Po konferencji zostaną opublikowane materiały konferencyjne w czasopiśmie uniwersyteckim pt. „Research Journal of Agriculture Science”. Czasopismo ma formę elektroniczną (https://rjas.ro/).

Dr Knap został zaproszony na konferencję w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, a Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania” from Timisoara, nawiązanej w 2021 roku.

15 i 28.05.2022

W dniach 15 i 28 maja 2022 roku w Kolegium Studiów Pedagogicznych i Wychowania Fizycznego odbyły się gościnne wykłady dr Vladyslava Belana dla studentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogika. Dr Vladyslav Belan pochodzi z Ukrainy i jest pracownikiem Kuratorium Oświaty w Kijowie. Naukowo zajmuje się problemami kształcenia na odległość. W roku akademickim 2019/2020 odbywał staż naukowy w naszej uczelni w ramach umowy o współpracy międzynarodowej pomiędzy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku a Wydziałem Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Tematyka wykładów dotyczyła wykorzystania metod grywalizacji na zajęciach o przyrodzie oraz technologii nauczania na odległość podczas pandemii koronawirusa i działań wojennych.

2-5.05.2022

W dniach 2 – 5 Maja 2022 roku odbył się International Week w partnerskiej uczelni European Business School (ISAG) w Porto w Portugalii. W wydarzeniu brali udział pracownicy naszej Uczelni: dr Agnieszka Łuczak i dr Piotr Sługocki z Kolegium Studiów Zarzadzania i Bezpieczeństwa. W czasie wizyty zapoznali się z ofertą partnera, przedstawili ofertę współpracy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz brali udział w szeregu szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektów międzynarodowych zaproponowanych przez partnera. Wyjazd został częściowo sfinansowany ze środków pochodzących z programu Erasmus+.

9.04.2022

9 kwietnia 2022 roku, Oleksii Sysoiev docent Międzynarodowego Uniwersytetu w Kijowie wygłosił wykład pod tytułem Military strategy in marketing. W zajęciach wzięli udział studenci Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa naszej Uczelni, a także pracownicy Kolegium. Doc. Sysoiev przedstawił tezę o możliwości wykorzystania strategii stosowanych w konfliktach zbrojnych w działaniach marketingowych współczesnego rynku.

16.08 - 23.12.2021

Pani Anna Żelazny zrealizowała wyjazd w ramach programu Erazmus+. Przebywała na studiach w Bergen w Norwegii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021 - 2022. Przedział czasowy objęty dofinansowaniem w ramach Erasmus+ to 16 sierpnia 2021 - 23 grudnia 2021 (odpowiada to semestrowi zimowemu w Norwegii)

12-16.07.2021

W dniach 12 – 16 lipca 2021 roku dr Radosław Knap z Kolegium Studiów Zarzadzania i Bezpieczeństwa przebywał z wizytą w Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania” w Timisoarze w Rumunii. W czasie wizyty zapoznał się z ofertą partnera oraz przedstawili ofertę współpracy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Wyjazd został sfinansowany ze środków pochodzących z programu Erasmus+.

14.05.2020

14 maja 2020 roku odbyło się webinarium o nazwie „Nowa dydaktyka”, organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Jarosławiu. Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu prof. Michaiła Gruzdieva, zdalny wykład wygłosił Prorektor ds. kształcenia dr inż. Robert Żak. Tematem wystąpienia była Grywalizacja w edukacji na odległość. Autor dzielił się doświadczeniami z wprowadzania elementów grywalizacji do kursów e-learningowych, m.in. kursu z przedmiotu ABC Studiowania. W zdalnym spotkaniu uczestniczyło ponad 180 przedstawicieli rosyjskich szkół wyższych, którzy z zainteresowaniem wysłuchali  wystąpienia.

1.03.2020

W wyszkowskiej Filii SWPW odbyło się Seminarium Pedagogiczne pt. KONCEPCJE WSPÓŁCZESNEJ DYDAKTYKI z udziałem gościa z Federacji Rosyjskiej, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Jarosławiu prof. Michaiła Gruzdieva. Referat o edukacji matematycznej wygłosiła dziekan dr hab. Małgorzata Kamińska. Głos w dyskusji zabrał także prof. Wojciech Sroczyński.

14-23.11.2019

Gościem naszej uczelni był mgr Władysław Belan, badacz i doktorant Instytutu Kształcenia Zawodowego NANP Ukrainy, przedstawiciel Rady Młodych Naukowców Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Staż ten był efektem podpisanej umowy pomiędzy Szkoła Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku a Wydziałem Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Stażysta miał możliwość uczestniczyć w różnych wydarzeniach m.in. w seminarium pedagogicznym „Еdukaсja matеmatyсzna i przуrodniсza w szkolе – szansе i zagtożenia'', w międzynarodowym szkoleniu ,,Sport against bulling'', w międzynarоdоwym sеminarium ,,Wykorzystaniе sportu w przeciwdziałaniu agrеsji rowiеśniсzеj” z udziałem w nim przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski, Słowenii, Bułgarii, Turcji i Portugalii, oraz w prеlеkсji ,,Stanislaw Jachowiсz jako piеrwszy polski bajkopisarz dla dziесi”, która odbyła się w Towarzystwie Naukowym Płockim.

Poprowadził również dla studentów Kolеgium Nauk Pеdagogiсznych i Wychowania Fizуcznego wykłady na temat „Przygotowanie uczniów i studentów na Ukrainie”, podczas których zapoznał studentów z systemem edukacji na Ukrainie, oraz porównywał go z polskim.

W. Belan przeprowadził także badania dotyczące wykorzystania kształcenia na odległość w przygotowaniu kandydatów na nauczycieli.

22.11.2019

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Agrupamento de Escolas de Aguas Santas (Portugalia) oraz Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji zorganizowały międzynarodowe seminarium na temat: Wykorzystanie sportu w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej w szkole

28.05.2019

Dr Julia Mianecka poprowadziła webinarium na temat: Neurodydaktyka - nowe tendencje w procesie kształcenia pedagogów w Polsce. Odbyło się ono w dniu 28 maja 2019 o godzinie 14.00 (wg czasu moskiewskiego). W webinarze uczestniczyło około 200 uczelni wraz z późniejszym czatem z pytaniami po wykładzie.

18.05.2019

Międzynarodowy wykład otwarty Prof. Sat Bir Singh Khalsy z Harvard Medical School pt. Wpływ ćwiczeń jogi na nasze zdrowie i sprawność w świetle badań naukowych.
Sat Bir Khalsa, PhD, od wielu lat prowadzi zaawansowane badania kliniczne dotyczące przydatności ćwiczeń jogi i medytacji dla poprawy zdrowia psychofizycznego i dobrego samopoczucia. Jest autorem pierwszej książki o jodze wydanej przez Harvard Medical School pt. Your Brain on Yoga i jest redaktorem podręcznika medycznego The Principles and Practice of Yoga in Health Care (Zasady i praktyka jogi w ochronie zdrowia). Od 2005 roku prowadzi kurs Mind-Body Medicine w Harvard Medical School, jest dyrektorem ds. badań w Instytucie Badawczym Kundalini, dyrektorem naukowym Centrum Jogi i Zdrowia Kripalu, redaktorem naczelnym International Journal of Yoga Therapy oraz certyfikowanym instruktorem jogi Kundalini

11.05.2019

Międzynarodowy wykład otwarty Pani Profesor Larisy N. Utkina nt. Education in modern world (fundamental vs practice-oriented, face-to-face vs/+ online, information/knowledge vs personal development/upbringing, etc.). Język wykładowy - język angielski.

11.05.2019

Międzynarodowe seminarium na temat: Zarządzanie klubem sportowym w środowisku lokalnym /Management of a sports club in a local environment/

CELE SEMINARIUM:

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom związanym z zarządzaniem klubem sportowym w środowisku lokalnym. Wynikiem tych kontaktów formalnych i nieformalnych, współpracy na różnych poziomach czy zaangażowania w życie klubu różnych podmiotów, jest możliwość rozwoju klubu, jako miejsca ogniskującego aktywność społeczności lokalnej w osiąganiu określonych celów. Takie ujęcie zagadnienia sprawia, że klub staje się istotnym czynnikiem budowania tożsamości lokalnej, wynikającej z dumy mieszkańców, satysfakcji zawodników i kibiców z osiąganych wyników oraz identyfikacji z barwami i godłem klubu, kojarzonym, jako wartość i własność społeczności lokalnej. Seminarium organizowane jest w ramach projektu STEP ONE – Sport Traditions Educate Players of New Europe.

WYSTĄPIENIA:

 • Iacovos Koumi, Deryneia Municipality, Cypr - Management of the volley ball club in a local environment
 • Giuliano Todisco, Przewodniczący UISP (Unione Italiana Sport Popolare) Terni, Włochy - Sport for All - The role of UISP in supporting amateurial sport organisations in Italy
 • Marco Clarioni, Hortae Pediludium 2014 D.P.F.C., Terni, Włochy - The birth of a sport association. Management and troubles
 • Federico Testacuzzi, Sbandieratori di Orte - Management of a traditional sport organisation. The importance of transgenerational cooperation
 • Anna Młodawska-Niedzielska, Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Promocji i Sportu Urzędu Miasta Płocka, Polska – Finansowanie płockiego sportu na przykładzie płockich stowarzyszeń kultury fizycznej
 • Karolina Koper, Starostwo Powiatowe w Płocku, Polska
 • dr Sylwia Gocłowska, Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Polska – Wolontariat w klubie sportowym
 • dr Kazimierz Waluch, Wydział Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Polska – Współpraca klubu sportowego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Fundacji IRSiE
 • Rafał Marzec, prezes klubu SPR Handball Płock, Polska – Powstanie i rozwój amatorskiego klubu sportowego na przykładzie SPR Handball Płock

10.05.2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku Pracy”

Prelekcje:

 • Mgr Anna Grochowska (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy), Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego
 • Dr Marzena Kruk (UMCS, Lublin), Studia i praca. Studenci zagraniczni z krajów Partnerstwa Wschodniego w Polsce i ich plany zawodowe
 • Dr Piotr Sadowski (UMK, Toruń), Czy zezwolenia na pracę w Polsce i oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia obywatelowi państwa trzeciego wykonywania pracy w Polsce są komplementarnymi instrumentami odpowiadającymi na potrzeby polskiego rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców?
 • Dr Agata Skorek (SWPW, Płock) – Brexit – koniec migracji pracowników z UE?
 • Dr hab. Iwona Barwicka-Tylek (UJ, Kraków), Prawo do pracy czy może prawo do lenistwa – o nieoczywistym związku wolnego rynku i demokracji
 • Dr hab. Olha Zolotar (Narodowa Akademia Nauk Prawnych Ukrainy, Kijów), Bezpieczeństwo informacyjne pracownika
 • Dr associate prof. Anfisa Naszinec-Naumova (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenko, Kijów), Methods of work with personnel in the field of information protection system
 • Dr Edyta Bogdańska (SWPW, Płock), Prawo pracy w 2019 r. - zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy
 • Dr Krzysztof Buczkowski (PWSZ, Płock) Motywacja do odbycia stażu wyznacznikiem aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 • Dr Marcin Kaźmierczuk (UWM, Olsztyn), Zrzeszanie się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego
 • Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Bukowski (UKW, Bydgoszcz), Rynek pracy szkolnictwa wyższego
 • Dr associate prof. Larisa N. Utkina (Moscow State University of Psychology and Education, Moskwa), prof. dr Svetlana Makhmudova (Moscow State University of Psychology and Education), Russian labour market in the sphere of education
 • Dr Andrzej Jagodziński (PWSZ, Płock), dr Agnieszka Krzętowska (PW, Płock), Potrzeby i oczekiwania mieszkańców subregionu płockiego w obszarze rynku pracy
 • Mgr Agata Tymicka (KUL, Lublin), Dłużnicy wpisani do KRD – wykluczeni z rynku pracy?
 • Mgr Elżbieta Wituska (SWPW, Płock), Kontrowersje natury formalno - prawnej w przedmiocie kluczowych zmian w zakresie nawiązania oraz trwania stosunku pracy organu wykonawczego gminy na przykładzie Prezydenta Miasta Płocka
 • Dr Olgierd Górecki (UŁ, Łódź), Prawno-naturalna perspektywa postrzegania zjawiska pracy w ujęciu ewolucji koncepcji politycznych od klasycznego liberalizmu po współczesny libertarianizm
 • Dr Krzysztof Garczewski (UKW, Bydgoszcz), Niemiecki rynek pracy - historia i współczesność
 • Dr Anna Garczewska (UKW, Bydgoszcz) "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" oraz "humanistyka drugiej generacji" na UKW - przygotowanie dziennikarzy i graczy do wejścia na rynek pracy

29-30.04.2019

Delegacja naszej uczelni brała udział w konferencji międzynarodowej pod tytułem: "Eurasian educational dialogue", która odbyła się w Jarosławiu (Rosja). Tytuł wystąpienia: Dydaktyka - oblicza tradycji i nowoczesności". W konferencji uczestniczyli dr Julia Mianecka i dr Tomasz Kruszewski. Międzynarodowe spotkanie zgromadziło przedstawicieli uczelni wyższych takich krajów jak: Chiny, Austria, Rosja, Polska, Francja, Holandia, Ukraina, Białoruś.

24-27.04.2019

W dniach 24-27 kwietnia 2019 roku delegacja ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. „Educology - 2019. Quality assurance in higher education at university: Ukraine’s movement towards the European Union”, zorganizowanej przez Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki.

Delegacja polska ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku reprezentowana była przez prorektora ds. dydaktyki, dr. inż. Roberta Żaka, dr Marię Chmielewską, dr hab. Małgorzatę Kamińską. Robert Żak na konferencji zaprezentował wykład pt. Education quality management system at Pawel Wlodkowic University College in Płock. Małgorzata Kamińska wygłosiła prelekcję nt. Sources of education quality in higher education. Reduction or evolution of meanings?

W kolejnym dniu pobytu na Ukrainie odbyło się spotkanie delegacji polskiej z przedstawicielami Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. W trakcie jego trawania dr Maria Chmielewska dokonała prezentacji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących specyfiki kształcenia nauczycieli na naszej Uczelni, sposobów wsparcia finansowego studentów, możliwości rozwijania zainteresowań, samorządności studentów oraz sposobów odbywania praktyk. Po wystąpieniach prelegentów przystąpiono do rozważań dotyczących wzajemnej współpracy obu stron w dziedzinie edukacji, pedagogiki, edukacji wielokulturowej i reformy szkolnictwa wyższego. Rozpatrywano możliwości zaangażowania studentów, aspirantów, personelu akademickiego i innych zainteresowanych stron między innymi do uczestnictwa we wspólnych międzynarodowych konferencjach naukowych, a także wypracowania i wdrażania projektów badawczych, naukowych i programów edukacyjnych. Zaproponowano udział w publikowaniu wspólnych monografii naukowych, zbiorów artykułów naukowych oraz wymiany doświadczeń zawodowych, innowacyjnych technologii i materiałów dydaktycznych.

Poczynione ustalenia w tym zakresie zaowocowała podpisaniem w maju 2019 roku umowy o współpracy międzynarodowej pomiędzy Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W trakcie pobytu na Ukrainie delegacja miała możliwość spotkania się z Rektorem oraz studentami Kijowskiego Uniwersytetu im. B. Grinczenki, a także poznania infrastruktury uczelni. Od ponad trzech lat realizowane jest porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy SWPW a uniwersytetem z Kijowa.

13.04.2019

Profesor Jim McKinley poprowadził w formie konwersatorium zajęcia w ramach lektoratu języka angielskiego ze studentami z kierunku Informatyka. Jim McKinley jest profesorem nadzwyczajnym TESOL i lingwistyki stosowanej w University College London – Institute of Education. Studenci aktywnie uczestniczyli w zajęciach, doskonaląc znajomość języka angielskiego z ekspertem w dziedzinie nauczania tego języka, jako języka globalnego, tzw. „Global Englishes”.

20.01.2019

Spotkanie studentów III semestru studiów licencjackich kierunku Zarządzanie Panem Mudi Elgebaly (Egipt). Prelegnet zamieszkał w Polsce i otworzył własny biznes. Zgodził się podzielić swoją historią, wrażeniami dotyczącymi życia w Polsce oraz opowiedzieć o różnicach jakie występują między naszymi kulturami. Porównywał jak w Polsce i w Egipcie prowadzi się biznes, jakie są podobieństwa i różnice.

5.10.2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uczeń zdolny w systemach edukacyjnych Polski, Rosji i Niemiec"

W programie:

Wystąpienia Gości z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Jarosławiu (Rosja)

 • Rozwój utalentowanego dziecka, nowoczesne podejście – prof. Władimir Wasiliewicz Afanasjew
 • Rozwój talentów społecznych u dzieci – prof. Michaił Rożkow

Wystąpienia pracowników naukowo-dydaktycznych SWPW oraz pracowników MSCDN w Płocku

 • Jak stymulować rozwój mózgu małego dziecka? – dr Maria Chmielewska
 • Kim jest uczeń zdolny? – dr Maria Cichocka
 • Uczeń zdolny w polskim prawie oświatowym – dr Agnieszka Woroniecka-Borowska
 • Najzdolniejsi płoccy uczniowie zrzeszeni w DELTAKLUB – mgr Joanna Pocałuń
 • Uczeń wybitnie zdolny w systemie edukacji Niemiec i Polski – doc. dr Andrzej Gałkowski

4-10.06.2018

W dniach 4-10 czerwca 2018 roku dr Kazimierz Waluch, wykładowca Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku przebywał w Cagliari (Włochy) na zaproszenie Università di Cagliari, DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, w ramach programu Erasmus. Opiekunem z ramienia DICAAR była prof. Anna Maria Clavitti.

Celem wyjazdy było wzmocnienie umiejętności badawczych, wymiana doświadczeń z nauczycielami akademickimi i naukowcami w zakresie dziedzictwa kulturowego, znaczenia wielokulturowych europejskich społeczeństw, znaczenia kultury dla rozwoju regionalnego, zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego regionów europejskich, znaczenia środowiska wielokulturowego dla edukacji młodych Europejczyków. Wartością dodaną są nowe treści pozwalające na rozszerzenie zakresu materiału dydaktycznego dla studentów oraz poznanie nowych metod nauczania wzbogacających aktualne treści o elementy dziedzictwa kulturowego. Ta wartość dodana związana jest bezpośrednio z strategią rozwoju Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Cele wizyty w Università di Cagliari, DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura określone zostały następująco:

 • rozwijanie współpracy badawczej między instytucjami, umożliwienie wspólnych projektów (przygotowanie, wdrożenie, testowanie), rozwój zawodowy, wymiana doświadczeń oraz promowanie i rozpowszechnianie wiedzy,
 • międzyinstytucjonalna współpraca w zakresie wymiany personelu,
 • rozwój współpracy prowadzący do udoskonalenia treści nauczania,
 • dyskusja na temat badań naukowych prowadzonych w sferze zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Główne działania, które zostały podjęte podczas wizyty:

 • omówienie osiągnięć naukowych instytucji przyjmującej,
 • wymiana informacji dotyczących zakresu badań związanych z dziedzictwem kulturowym,
 • omówienie zakresu ewentualnej współpracy w badaniach naukowych,
 • omawianie metod rozpowszechniania wyników badań: wymiana doświadczeń, dyskusja o czasopismach naukowych i publikacjach,
 • omówienie możliwości wykorzystania wyników badań w celu wzbogacenia procesu uczenia się.

Dodatkowo dr Waluch wziął udział w zajęciach w Barumini (okolice Cagliari), gdzie pokazywany był przykład architektonicznego dziedzictwa kultury nuragijskiej na Sardynii, stanowiący aktualnie ważny impuls dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Efektem wizyty był wstępny plan przygotowania projektów, opracowywanych przez naukowców Università di Cagliari, DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura oraz naukowców Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

14-18.05.2018

W dniach 14-18.05.2018 r. Dziekan Wydziału Administracji SWPW w Filii w Iławie, dr Rafał Kania przebywał z wizytą na Wydziale Prawa i Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki. Podczas pobytu dr Kania wygłosił wykłady:

 • Political and Legal Ideas and The System of Government in The Republic of Poland - Київcький Унiверcитeт Імeнi Бopиcа Гriнчeнкa (Yкpaїнa), Факультет права та міжнародних відносин
 • Evolution of the Polish Political and Legal Thoughts. From the Past to the Present Day - Київcький Унiверcитeт Імeнi Бopиcа Гriнчeнкa (Yкpaїнa), Факультет права та міжнародних відносин Ponadto Dziekan Kania uczestniczył w obradach "okrągłego stołu", których przedmiotem były:
 • Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблема вирішення, Київcький Унiверcитeт Імeнi Бopиcа Гriнчeнкa (Yкpaїнa), Факультет права та міжнародних відносин
 • Сучасні проблеми муніципального права, Київcький Унiверcитeт Імeнi Бopиcа Гriнчeнкa (Yкpaїнa), Факультет права та міжнародних відносин Podczas pobytu omówione zostały przez dziakana Wydziału Prawa i Stosunków Międzynarodowych prof. Ihora Hrytsiaka oraz Dziekana Wydziału Administracji (Filia w Iławie) dr. Rafała Kanię obszary współpracy między uczelniami ukraińską i polską w zakresie problematyki samorządu terytorialnego

26-27.04.2018

Delegacja ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wzięła udział w Międzynarodowym Forum pod hasłem „Eurazjatycki Dialog Edukacyjny". Odbyło się ono w Jarosławiu nad Wołgą. Forum zorganizowane zostało przez Władze Obwodu Jarosławskiego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej. Koordynatorami Forum był Wydział Edukacji Obwodu Jarosławskiego, Jarosławski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego oraz Jarosławski Instytut Rozwoju Edukacji.

23-27.10.2017

W dniach 23-27.10.2017 r. Tbilisi (Gruzja), dziakan Wydziału Administracji SWPW w Filii w Iławie dr Rafał Kania uczestniczył w międzynarodowej konferencji: Influence of Religion on State and Law: Historical Contexts, Faculty of Law, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Podczas konferencji dr Kania wygłosił referat: Religion in the legal system of the Kingdom of Poland (1815-1830).

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych