Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Karta Włodkowic Plus

Karta Włodkowic Plus powstała z myślą o naszych studentach i absolwentach. Jest to karta uprawniająca do różnego rodzaju rabatów i przywilejów u naszych Partnerów.

Karta wydawana jest przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku bezpłatnie. Każda Karta jest imienna i posiada unikatowy numer. Wydawana jest na indywidualny wniosek studenta/absolwenta.

O Kartę ubiegać mogą się studenci i absolwenci studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Karta wydawana jest bezterminowo. Aktualna lista naszych Partnerów znajduje się na stronie www.wlodkowic.pl

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych