Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.wlodkowic.pl

Data publikacji strony internetowej:. Data ostatniej dużej aktualizacji:.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest w przeważającej części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848)

Niedostępne elementy i treści

  • Nie wszystkie elementy graficzne posiadają odpowiednie teksty alternatywne. Opisy mogą być mało szczegółowe lub nie ma ich wcale.
  • Część plików pdf znajdujących się na stronie ma formę skanów. Będą one sukcesywnie wymieniane.
Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników SWPW.
Data ostatniego przeglądu deklaracji:.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na stronie internetowej znalazłeś(-łaś) problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to. Administrator: Kamila Bielińska 
Możesz skontaktować się mailowo, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 693358663.
W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla ciebie najwygodniejszy.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica znajduje się w Płocku przy al. Jana Kilińskiego 12. To kompleks budynków usytuowanych na planie kwadratu i placem parkingowym po środku.
Główny budynek Uczelni oznaczony jest literą A. Do budynku A prowadzi płaskie wejście oznaczone przy pomocy znacznika dla osób niewidomych wchodzącego w skład systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT.
Na terenie budynku A znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W lewym skrzydle zamontowana jest winda, doprowadzająca na pierwsze piętro. Na parterze w budynku A znajdują się 2 ogólnodostępne toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze lewego skrzydła usytuowane jest Biuro Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone są przy wejściu do budynku E, który znajduje się naprzeciwko budynku A.
Na parterze w budynku E znajduje się łazienka dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek D (biblioteka) dysponuje podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze usytuowana jest łazienka dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do budynku H (hala sportowa) odbywa się po poziomej powierzchni wolnej od barier architektonicznych. Na terenie kompleksu usytuowana jest łazienka dla osób z niepełnosprawnościami oraz winda.
W ramach systemu Totupoint każdy ze znaczników jest zaopatrzony w indywidualny komunikat dźwiękowy umożliwiający sprawne poruszanie się po terenie uczelni. System znaczników może odpowiedzieć na pytania „gdzie to jest”,  „gdzie jestem” lub „co to jest”. Punkty dźwiękowe odnajdziemy w budynku A, E, F, B, G, Bibliotece, hali sportowej oraz Akademiku. W sumie Uczelnia dysponuje 22 znacznikami.
Na terenie Uczelni istnieje możliwość skorzystania ze schodołaza oraz walizkowej pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących oraz niedosłyszących.
Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wybrani pracownicy SWPW porozumiewają się przy pomocy polskiego języka migowego (PJM).

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych