Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

Witamy na stonie Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Do zadań Pełnomocnika należy podejmowanie działań zmierzających do:

 • zapewnienia studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 • likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością pełnego udział w procesie kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej;
 • zapewnienia pomocy w realizacji zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
 • pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami, stosownie do indywidualnych potrzeb tych osób;
 • reprezentowania interesów studentów i osób z niepełnosprawnościami w kontaktach z władzami Uczelni;
 • działania na rzecz dostosowywania budynków i terenu uczelni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • ewidencji i rozliczenie środków finansowych związanych z dotacją skierowaną dla osób z niepełnosprawnościami;
 • udzielania informacji na temat dodatkowych form wsparcia skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami;
 • współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”;
 • współpracy wewnątrz SWPW, szczególnie z władzami Uczelni, Dziekanami, Parlamentem Studentów, Dziekanatem, Sekretariatami Kolegiów, Biurem Karier Zawodowych, Studium Kształcenia na Odległość, Komisją Rekrutacyjną, Działem Administracyjnym, Biurem Promocji, Specjalistą ds. BHP.

Władze Uczelni dokładają starań, by w jak najszerszym zakresie niwelować bariery architektoniczne na terenie kampusu.

 • Bud. A. nie posiada barier architektonicznych, ma łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami i windę
 • Bud. E posiada podjazd oraz wyznaczone miejsca postojowe dla niepełnosprawnych
 • Bud. C posiada podjazd i łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami
 • Bud. H Nie posiada barier architektonicznych ma windę, łazienkę oraz szatnię dla osób z niepełnosprawnościami
 • W akademiku znajduje się 1 pokój na parterze przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
dr Daniel Korzan 
tel. 24 366 41 97
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płock, al. Kilińskiego 12
Budynek A, pokój nr 20
godziny przyjęć - wtorki w godz. 10:00 - 11:00

 • Fundusze Europejskie Wiedz Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych