Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Administracja

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • dyplom ukończenia studiów
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O kierunku

Studia w formie stacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister
Studia w formie niestacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku administracja o specjalności administracja publiczna jest przygotowany do wykonywania pracy urzędniczej w urzędach obsługujących organy administracji publicznej oraz podjęcia działalności na własny rachunek. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku administracja o specjalności administracja publiczna jest także przygotowany do wykonywania pracy administracyjnej jednostkach gospodarczych sektora publicznego oraz prywatnego w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych.
Celem kształcenia na kierunku administracji na studiach drugiego stopnia jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych pracowników na stanowiska urzędnicze w administracji publicznej, a także do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Przykładowe przedmioty:

 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Podstawy prawa karnego skarbowego
 • Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej
 • Wybrane zagadnienia prawa ochrony środowiska
 • Ustroje administracji publicznej na świecie
 • Wybrane elementy prawa administracyjnego materialnego
 • Prawo spółek

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Dla absolwentów studiów I stopnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 (telefon dyżurny w godz. 8:00 - 18:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: rekrutacja.swpw

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 15:00
sobota w godz. 8:00 - 12:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych