Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Zarządzanie logistyką i transportem

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • dyplom ukończenia studiów
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O Specjalności

Studia w formie stacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister
Studia w formie niestacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyką i transportem posiada szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Potrafi wskazywać i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem logistycznym przedsiębiorstwem ponieważ postrzega funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu jako ogniwa w łańcuchu dostaw. Zna podstawowe zasady organizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz potrafi zaprojektować powiązania procesowe w logistyce zaopatrzenia, logistyce produkcji i logistyce dystrybucji. Zna przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, a w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu przewoźnika, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych i dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego. Wie jakie normy techniczne obowiązują w zakresie masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich UE, zna formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym pojazdów. Potrafi sporządzać okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia oraz procedury dotyczące załadunku, rozmieszczenia, sztauowania, blokowania ładunku i jego rozładunku. Potrafi sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunków oraz procedury zapobiegania wypadkom lub poważnym wykroczeniom drogowym. Program specjalności przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Rzeczy/Osób.

Absolwenci kierunku Zarządzanie ze specjalnością Zarządzanie logistyką i transportem są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach transportowych, jak i w przedsiębiorstwach, w których występują procesy logistyczne, czyli praktycznie w każdej firmie handlowej jak i produkcyjnej.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Organizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Metody oceny i doboru dostawców
 • Dostęp do rynku
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Dla absolwentów studiów I stopnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych