Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Pedagogika

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O kierunku

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki, jej struktury, poszczególnych subdyscyplin, jak też głównych nauk współpracujących z pedagogiką; nabycie przez studentów podstawowych umiejętności diagnostycznych, komunikacyjnych i badawczych o charakterze pedagogicznym; zyskanie przez studentów świadomości o roli i odpowiedzialności, w tym etycznej i prawnej, pedagoga.

Specjalności na studiach I stopnia

Przykładowe przedmioty wynikające z planu studiów – kierunek pedagogika:

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Filozofia i kultura języka
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Środowisko i otoczenie społeczne
 • Diagnoza i terapia społeczno-wychowawcza
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Statystyka w badaniach pedagogicznych
 • Filozofia społeczna z elementami etyki i estetyki
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Patologie społeczne
 • Pedagogika społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Biomedyczne podstawy wychowania
 • Komputery i media w edukacji
 • Emisja głosu
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Pedagogika specjalna
 • Edukacja zdrowotna
 • Metody samokształcenia
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 • Ratownictwo przedmedyczne z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 (telefon dyżurny w godz. 8:00 - 18:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: rekrutacja.swpw

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 15:00

sobota w godz. 8:00 - 12:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych