Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę z zakresu m.in. zarządzania bezpieczeństwem pracy, fizjologii pracy czy ergonomii. Uzyska również umiejętności wymagane od specjalisty nadzorującego bezpieczeństwo w prowadzonych procesach technicznych w firmie, jak i wiedzę na temat zagrożeń w firmie. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie kadr dla obecnego i przyszłego rynku pracy, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet najmniejsze przedsiębiorstwa muszą zatrudniać BHP-ców.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej i państwowej, zapleczu jednostek badawczo – rozwojowych przemysłu oraz wyspecjalizowanych firmach świadczących usługi BHP.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy
 • Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Fizjologia pracy i higieny przemysłowej
 • Ergonomia
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 • Organizacja zadań i metody pracy służby BHP
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy
 • Środki ochrony indywidualnej

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 (telefon dyżurny w godz. 8:00 - 18:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: rekrutacja.swpw

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 15:00
sobota w godz. 8:00 - 12:00

 

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych