Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo narodowe

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O kierunku

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym, a także potencjalnych struktur obrony terytorialnej. Program kształcenia skupia się na analizie, formułowaniu współczesnych i perspektywicznych problemów bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i międzynarodowego w aspekcie światowych procesów cywilizacyjnych. Wysoki poziom kształcenia zapewniają różne formy dydaktyczne.

Studenta bezpieczeństwa narodowego uczymy innowacyjności w myśleniu rozumnego przywództwa. Przygotujemy do pracy i służby w instytucjach, formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.

W sposób skondensowany szkolimy do rezerwowej armii terytorialnej, której istotnym komponentem mają być absolwenci klas mundurowych, studenci WBN SWPW . Absolwenci będący przedstawicielami służb mundurowych zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli wykorzystać w swej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje.
Ważnym elementem kształcenia są praktyki w wybranych instytucjach realizujących cele i założenia systemu bezpieczeństwa narodowego m.in. w ramach KSRG, MON, MSW.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mogą pracować w instytucjach i służbach jako m.in.:

 • pracownicy instytucji i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne (Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Miejska, profesjonalne firmy ochroniarskie, Wydziały
 • Zarządzania Kryzysowego, struktury obrony terytorialnej);
 • pracownicy biurowi lub operacyjni na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego;
 • pracownicy w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i obronnością;
 • wsparcie rezerwowej, powszechnej armii terytorialnej;
 • szefowie lub pracownicy biurowi lub operacyjni ochrony; analitycy danych w sytuacjach kryzysowych;
 • inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń;
 • lokalne wzmocnienie w prowadzeniu działań nieregularnych, ratowniczych, porządkowych;
 • doradcy w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej;
 • instruktorzy edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji obronnej w organizacjach młodzieżowych i społecznych.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego mogą ukończyć praktyczno-umiejętnościowe przeszkolenia:

 • kurs ITR i uzyskać Certificate of Basic Safety Training in Personal Survival Techniques w zakresie podstawowych Indywidualnych Technik Ratunkowych na wodzie zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1Konwencji STCW,
 • podstawowy kurs w manewrowaniu łodziami ratunkowymi,
 • podstawowy kurs płetwonurkowania,
 • podstawowe szkolenie spadochronowe,
 • kurs strzelania bojowego (kbkAK, PW, PM) oraz walki w bliskim kontakcie zakres I
 • kurs w posługiwaniu się pałką tonfa oraz z walki w bliskim kontakcie zakres II

Szkolenie z zakresu

 • Wsparcia działań wojsk operacyjnych oraz działań humanitarnych.
 • Ścisłego współdziałania z pozamilitarnym układem obronnym (władzami, instytucjami).
 • Samoobrony powszechnej, w tym: powinności obronne, zadania obrony narodowej, bloki (pakty) polityczno-militarne, administracja publiczna w procesie realizacji zadań obronnych.
 • Szkolenia strzeleckiego, w tym: zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, balistyka, warunki strzelań, warunki bezpieczeństwa podczas strzelań, strzelania sportowe, strzelania bojowe.
 • Taktyki zmuszania terenu do walki, w tym: środowisko a działania bojowe, podstawowe rodzaje i zasady prowadzenia działań taktycznych, taktyka ogólna (z podziałem na czarną, zieloną, niebieską, szarą, czerwoną), podstawy bytowania w terenie przygodnym-survival, działania w ugrupowaniach, SERE, systemy działania w trudnych sytuacjach.
 • Szkolenie ogólnowojskowe, w tym: rzut granatem ćwiczebnym, pokonywanie terenu różnymi sposobami, szyki marszowe i patrolowe, pokonywanie terenu zaminowanego, działanie żołnierza w terenie zurbanizowanym –MOUT,CQB,OP,CP.

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 (telefon dyżurny w godz. 8:00 - 18:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: rekrutacja.swpw

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 15:00
sobota w godz. 8:00 - 12:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych