Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Sylwetka absolwenta
Absolwent specjalności przygotowany jest do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz zarządzania zróżnicowanymi, pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym, jednostkami sektora MSP. Te dwa zasadnicze cele kształcenia wymagają poznania, rozumienia i nabycia umiejętności tworzenia, rozpoznawania i wykorzystania różnorodnych instrumentów oraz wykształcenia określonych sposobów ich użycia dla realizacji zasadniczych działań zorientowanych na wzrost przedsiębiorczości, konkurencyjności oraz efektywności działania przedsiębiorstw sektora MSP. Kwestie te odnoszą się zarówno do problemów organizowania i zarządzania mikroprzedsiębiorstwami, jak i małymi oraz średnimi jednostkami gospodarczymi. Organizowanie działalności gospodarczej wymaga wykreowania u absolwenta zdolności rozpoznawania i oceniania możliwości odniesienia sukcesu marketingowego, finansowego oraz zagrożeń ze strony otoczenia dla konstruowania organizacji elastycznych i umiejętnie współdziałających z innymi jednostkami otoczenia.

Wysoki poziom ryzyka działania przedsiębiorstw sektora MSP narzuca także potrzebę wykształcenia u absolwentów umiejętności posługiwania się określonymi technikami i metodami badania rynku, pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania funduszy strukturalnych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, z wykorzystaniem technik wspomagających podejmowanie decyzji, z zastosowaniem nowoczesnych i zarazem zgodnych z krajowymi i światowymi standardami rozwiązań systemu rachunkowości MSP. Absolwent specjalności powinien w szczególny sposób być zorientowany na tworzenie ekonomiczno – społecznych warunków pomnażania wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Zakładanie i organizacja działalności gospodarczej
 • Zarządzanie marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
 • Procesy logistyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zrównoważonym rozwoju
 • Komunikacja w biznesie
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

 

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych