Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo publiczne

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Uwzględniając specyfikę kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym, której istotą jest przygotowanie kwalifikowanych specjalistów do pełnienia służby i pracy w wojsku oraz służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, postanowiono obok dotychczasowej specjalności obrona narodowa uruchomić specjalność bezpieczeństwo publiczne, ukierunkowaną w większym stopniu na kształcenie osób zaangażowanych w sektorze wewnętrznym bezpieczeństwa państwa. Warto przy tym poszerzyć zakres specjalności, zwyczajowo ukierunkowanych na wiedzę, kompetencje i umiejętności związane z pełnieniem służby lub pracą w służbach policyjnych, o treści obejmujące funkcjonowanie niepublicznego sektora bezpieczeństwa a także szerzej rozumianą organizację bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w tym sektorze usług czy handlu. Koncepcja ta wynika z identyfikowanych miejsc pracy studentów bezpieczeństwa narodowego, gdzie zdecydowana większość osób nie jest związana stosunkiem służby lub pracy z Wojskiem Polskim oraz szerzej służbami mundurowymi.
Charakter praktyczny specjalności narzuca z kolei potrzebę poszerzenia umiejętności o procedury związane z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz wspomnianym kształtowaniem bezpiecznych przestrzeni publicznych. Stałe potrzeby runku wyznacza także ochrona informacji istotnych z punktu widzenia państwa (niejawnych) oraz obywatela (danych osobowych). Kompetencje w tym zakresie są potrzebne powszechnie, a metodyki ochrony tu stosowane pozostają względnie uniwersalnym narzędziem zabezpieczenia każdego zasobu informacyjnego.
W konsekwencji wprowadzenia nowej specjalności można określić, że absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe o specjalności bezpieczeństwo publiczne będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i ogólnych zasad funkcjonowania państwa. Pozna podstawy prawa regulującego obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, a także nabędzie wiedzę związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości – jej identyfikacji i zwalczania. Będzie potrafił identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń w sferze publicznej. Będzie umiał też rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje. Istotnym aspektem studiowania jest kształcenie prospołecznej postawy przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych
i grupowych oczekiwań w zakresie gwarancji bezpieczeństwa, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągać.
Proponowane przedmioty specjalnościowe:

 • Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Niepubliczny sektor bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie
 • Zwalczanie przestępczości
 • Korupcja i antykorupcja
 • Polityka migracyjna a bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo dzieł sztuki
 • Infrastruktura krytyczna

 

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych