Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Administracja

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O kierunku

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej, w tym dotyczącą statusu prawnego pracowników urzędów administracji publicznej i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej w Polsce. Ponadto posiadają wiedzę na temat problemów związanych z ustrojem i funkcjonowaniem oraz finansowaniem jednostek administracji publicznej, a także innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji. Absolwenci potrafią swobodnie poruszać się w problematyce administracji publicznej, rozwiązywać problemy zawodowe oraz sprawnie posługują się dostępnymi w administracji publicznej środkami informacji i techniki biurowej oraz potrafią wykorzystywać podstawowe instrumenty i techniki pozyskiwania informacji niezbędnej do należytego wykonania powierzonych zadań. Absolwenci są otwarci na wydawanie sądów i opinii na tematy z zakresu administracji publicznej i mają świadomość skutków działania pracownika naruszającego normy prawne w tym zasad współżycia społecznego lub norm etycznych.

Celem kształcenia na kierunku Administracja jest wyposażenie Studentów w szczegółową wiedzą o prawach i mechanizmach funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej a także do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Przykładowe przedmioty:

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka administracji
 • Prawo administracyjne
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Podstawy ekonomii
 • Prawo gospodarcze
 • Podstawy prawa i postępowania cywilnego
 • Socjologia z elementami statystyki
 • Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego
 • Formalno - prawne procedury legislacyjne i prawo miejscowe
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo ochrony środowiska
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Organizacja pracy w urzędzie i techniki biurowe
 • Podstawy przedsiębiorczości

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 (telefon dyżurny w godz. 8:00 - 18:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: rekrutacja.swpw

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 15:00
sobota w godz. 8:00 - 12:00

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych