Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Obrona narodowa

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Absolwent tej specjalności zna zagadnienia związane z realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa przez instytucje sektora militarnego i pozamilitarnego, w tym prawne i międzynarodowe uwarunkowania wynikające z doktryn obronnych. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w realizacji zadań na rzecz kształtowania obszaru bezpieczeństwa, realizując obowiązki według triady funkcjonalnej: dobry człowiek, dobry obywatel, dobry funkcjonariusz.

Absolwenci specjalności obrona narodowa będą mogli pracować w instytucjach i podmiotach wykonawczych jako: pracownicy biurowi lub operacyjni w strukturach zarządzania kryzysowego, pracownicy cywilni w resortach mundurowych lub innych urzędach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i obronnością, pracownicy ochrony, analitycy danych w sytuacjach kryzysowych, inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń, specjaliści ds. zarządzania i przetwarzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, doradcy w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Nabytą wiedzę i praktyczne umiejętności będą mogli wykorzystać także w służbach mundurowych, jako funkcjonariusze i żołnierze.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Siły Zbrojne w zwalczaniu sytuacji kryzysowych
 • Geografia konfliktów zbrojnych, etnicznych i religijnych
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej
 • Przywództwo w dowodzeniu
 • Samoobrona powszechna
 • Monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Ochrona ludności i systemy ratownicze
 • Prawno-ekonomiczne uwarunkowania obronności
 • Zagrożenia terrorystyczne i metody przeciwdziałania
 • Komunikowanie społeczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Struktury organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

 

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych