Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo informacji

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Sylwetka absolwenta

Specjalność odnosi się do procesów pozyskiwania informacji oraz ochrony zasobów informacyjnych. W ujęciu strukturalnym, związanym z bezpieczeństwem państwa, najistotniejszym zasobem chronionym są informacje niejawne. W kontekście ochrony praw jednostki (obywatela), najważniejszym zasobem są dane osobowe. Poza tym istnieje obszerny katalog informacji prawnie chronionych, pozostających w relacji do interesu publicznego (tajemnice zawodów zaufania publicznego) oraz przedsiębiorstw.

Absolwent tej specjalności, w związku z jej praktycznym profilem, posiada umiejętności związane z zarządzaniem bezpieczeństwem tych informacji. Zna procedury ich ochrony, w tym przede wszystkim normy prawa, na których są oparte. Potrafi projektować systemy ochrony informacji w jednostkach organizacyjnych, w tym tworzyć odpowiednią dokumentację (plany ochrony informacji niejawnych, dokumentację ochrony danych osobowych itp.). Wykazuje się umiejętnością analizy posiadanych zasobów informacyjnych, zastosowania do nich odpowiednich procedur, a także współpracy z właściwymi dla nich organami Państwa oraz z innymi specjalistami w zakresie ich ochrony (informatykami, prawnikami, specjalistami od analizy ryzyk i ciągłości działania procesów). Potrafi identyfikować społeczne znaczenie informacji, w tym szacować ryzyko oraz współdziałać w realizacji zadań w procesach przetwarzania informacji.

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo informacji mogą pracować w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem informacyjnym, w tym w instytucjach zobligowanych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów i korzystających w swojej działalności z sieci teleinformatycznych na stanowiskach wymagających specjalistycznego przygotowania w zakresie zarządzania i administrowania bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Organizacja ochrony danych osobowych
 • Wywiad gospodarczy
 • Szacowanie ryzyka w ochronie informacji
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Postępowanie sprawdzające
 • Tajemnice prawnie chronione
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Korupcja i antykorupcja
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w ochronie informacji
 • Strategie cyberbezpieczeństwa

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych