Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Współpraca

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica nawiązała współpracę w ramach realizacji projektu z „Równość w edukacji 2.0 – kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Płocku nieformalnym Partnerem Projektu, która będzie polegała na:

  • wymianie doświadczeń umożliwiających lepsze zrozumienie potrzeb i zaprojektowanie skutecznych rozwiązań związanych z otwarciem Uczelni dla osób niepełnosprawnych;
  • konsultacji dotyczących zakresu działań i sposobów wsparcia osób niepełnosprawnych;
  • merytorycznym wsparciu przez Stowarzyszenie działań związanych z poprawą dostępności i likwidacją barier w obszarze procedur obowiązujących w Uczelni, takich jak m.in.: aktualizacja dokumentów horyzontalnych, aktualizacja i rozszerzenie procedur w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, opracowanie wzoru umowy świadczenia usług edukacyjnych;
  • rozwoju innych form współpracy ustalonych przez obie strony.

Fundusze Europejskie Wiedz Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych