Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Wirtualna Biblioteka Nauki

WOLNY DOSTĘP DO ŚWIATOWYCH ZASOBÓW WIEDZY

Drodzy Studenci,
Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa, uprzejmie informujemy o udostępnieniu nowej strony o kontach użytkowników, które pozwalają na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do zasobów licencji krajowych WBN.

https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/

Informujemy, że nasza Uczelnia uzyskała dostęp do najnowszych naukowych baz danych. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji. Do dyspozycji są trzy naukowe bazy danych: Elsevier, Springer, Web of Science. Część z nich zawiera pełne teksty czasopism, w innych są abstrakty i cytowania (wszystkie w języku angielskim). Bazy są szczególnie przydatne dla osób pracujących nad swoimi pracami dyplomowymi, pomogą w pracy naukowej i staną się źródłem wielu badawczych inspiracji. Studenci i pracownicy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku mogą korzystać z baz na terenie biblioteki i Uczelni poprzez komputery tam umieszczone (dostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy). Korzystanie z baz jest bezpłatne.

Naukowa Baza Danych - dostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy

WOLNY DOSTĘP DO ŚWIATOWYCH ZASOBÓW WIEDZY

Drodzy Studenci,
Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa, uprzejmie informujemy o udostępnieniu nowej strony o kontach użytkowników, które pozwalają na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do zasobów licencji krajowych WBN.

https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/

Informujemy, że nasza Uczelnia uzyskała dostęp do najnowszych naukowych baz danych. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji. Do dyspozycji są trzy naukowe bazy danych: Elsevier, Springer, Web of Science. Część z nich zawiera pełne teksty czasopism, w innych są abstrakty i cytowania (wszystkie w języku angielskim). Bazy są szczególnie przydatne dla osób pracujących nad swoimi pracami dyplomowymi, pomogą w pracy naukowej i staną się źródłem wielu badawczych inspiracji. Studenci i pracownicy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku mogą korzystać z baz na terenie biblioteki i Uczelni poprzez komputery tam umieszczone (dostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy). Korzystanie z baz jest bezpłatne.

Naukowa Baza Danych - dostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy

WEB OF KNOWLEDGE

http://isiknowledge.com/ (dostęp na serwerze wydawcy)

http://zatoka.icm.edu.pl/sci/ (dostęp do bazy SCI na serwerze w ICM)

Web of Knowledge rejestruje zawartość czasopism naukowych i umożliwia sprawdzenie cytowań (tzn. kto, gdzie, kiedy, ile razy odwoływał się do pracy danego autora).

W WEB OF KNOWLEDGE znajdziesz:

 • Abstrakty,
 • informacje bibliograficzne,
 • afiliacje autorów,
 • wykazy publikacji cytowanych przez autora (tj. przypisy, bibliografię załączników),
 • wykaz publikacji cytujących konkretne artykuły,
 • linki do pełnych tekstów jeśli są one dostępne w ramach baz subskrybowanych przez bibliotekę.

WEB OF KNOWLEDGE obejmuje pakiet baz abstraktowo – bibliometrycznych:

 • Science Citation Index Expanded ( od 1945 roku),
 • Social Sciences Citation Index (od 1956 roku),
 • Arts & Humanities Citation Index (od 1975 roku),
 • Conference Proceeding Citation Index – Science (od 1990 roku),
 • Conference Proceeding Citation Index – Social and Humanities (od 1990 roku) oraz dodatkowe bazy:
  • MEDLINE (od 1950 roku)
  • Journal Citation Report (2003)

WEB OF SCIENCE

Indeksy cytowań WEB OF SCIENCE jest powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o piśmiennictwie naukowym, a także uniwersalnym narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego danej osoby.

Kurs obsługi bazy znajdą państwo pod tym adresem:

http://wokinfo.com/training_support/training/

http://www.springerlink.com/ (dostęp na serwerze wydawcy)

http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer (dostęp na serwerze w ICM)

Umożliwia dostęp do pełnotekstowych czasopism SPRINGER w wersji elektronicznej, pełnej kolekcji e-booków wydanych przez SPRINGERA w roku 2005, a także kolekcji 9983 e-książek wydanych w latach 2009 – 2011.

SPRINGER LINK ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje:

 • architekturę i projektowanie,
 • nauki biomedyczne,
 • biznes i ekonomię,
 • nauki chemiczne,
 • informatykę,
 • nauki o ziemi i środowisku,
 • nauki społeczne, humanistyczne i prawo,
 • matematykę i statystykę,
 • medycynę,
 • fizykę oraz astronomię

Zawiera:

 • wszystkie 1955 bieżących czasopism SPRINGER, w tym ponad 1128 tytułów czasopism z archiwami sięgającymi 1997 roku oraz dodatkowo 734 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez SPRINGER od innych wydawców na przestrzeni ostatnich lat,
 • kolekcję 3009 e-booków wydanych przez wydawnictwo SPRINGER w roku 2005,
 • archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996,
 • archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997 – 2008.

SCIENCE DIRECT

http://www.sciencedirect.com/ (dostęp na serwerze wydawcy)

http://vls.icm.edu.pl/ss.html (dostęp na serwerze w ICM)

Jedna z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo ELSEVIER.

Zakres tematyczny SCIENCE DIRECT to:

 • nauki ścisłe, inżynieria, informatyka, technologie,
 • nauki techniczne,
 • energetyka,
 • materiałoznawstwo,
 • nauki biologiczne, medycyna kliniczna, ochrona środowiska, rolnictwo,
 • chemia, inżynieria chemiczna,
 • nauki społeczne i humanistyczne.

Baza zapewnia dostęp do:

 • pełnych wersji artykułów (wraz z grafiką w formacie PDF), opublikowanych w latach 1995 – 2010,
 • spisów treści poszczególnych numerów,
 • danych bibliograficznych,
 • abstraktów wszystkich artykułów

SCIENCE DIRECT to:

 • ponad 2151 głównie anglojęzycznych czasopism bieżących z listy Science Direction w tym ok. 1650 tytułów o zasięgu chronologicznym sięgającym roku 1995,
 • archiwami ponad 370 tytułów nie kontynuowanych, wydawanych bezpośrednio przez ELSEVIER.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych