Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Totupoint

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jako pierwsza w regionie wprowadziła na swoim terenie innowacyjny system nawigacyjno-informacyjny wspierający osoby niewidome i słabowidzące. Znaczniki dźwiękowe zostały rozlokowane na terenie kampusu w Płocku i akademika.

Znakowanie przestrzeni publicznej znacznikami TOTUPOINT jest stosunkowo łatwe a jednocześnie maksymalnie niezawodne i funkcjonalne. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu sprawiło, że system znaczników TOTUPOINT to najlepszy sposób rozpowszechniania informacji. Jednocześnie sprawia, że publiczna przestrzeń staje się bardziej bezpieczna dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcją narządu wzroku. Wszystkie rozsyłane przez system informacje są dostępne również dla tej grupy użytkowników co jest wynikiem dążenia do eliminacji barier dostępności.
Każdy ze znaczników został zaopatrzony w indywidualny komunikat dźwiękowy umożliwiający sprawne poruszanie się po terenie uczelni. Punkty dźwiękowe odnajdziemy w budynku A, E, F, B, G, Bibliotece, hali sportowej oraz Akademiku. W sumie Uczelnia dysponuje 22 znacznikami.
Korzystanie z systemu jest bezpłatne, nie wymaga połączenia z siecią Internet.

Z systemu można korzystać za pomocą smartfonu lub tabletu wyposażonego w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0). Wskazane jest jednak, by osoby z niepełnosprawnością wzroku wyposażone były w moduł elektroniczny montowany do białej laski nazywany aktywatorem. Daje on wiele możliwości. Moduł ten umożliwia korzystanie z systemu bez konieczności posługiwania się smartfonem. Moduł WCM gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości systemu w zakresie bezpieczeństwa oraz podstawowe w obszarze dostępności informacji.
Ponieważ nowoczesne urządzenia posiadające łącze BLE są na ogół udźwiękowione, a przez to dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku to osoby te mają pełny dostęp do wszystkich usług jakie zapewnia system. Mając ten fakt na uwadze, znaczenie określenia „każdy użytkownik” nabiera prawdziwie pełnego znaczenia.
Każda przestrzeń zawiera wiele miejsc niebezpiecznych, których nie sposób wyliczyć. To od decyzji osób odpowiedzialnych za tę przestrzeń zależeć może bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością wzroku.
Osoby posługujące się białą laską wyposażoną w moduł WCM zawsze zostaną poinformowane o niebezpieczeństwie dzięki automatycznemu uaktywnieniu znaczników bezpieczeństwa. Osoby korzystające jedynie ze smartfonów mogą taką aktywację włączyć w opcjach aplikacji jeśli taka będzie ich wola.
Bardzo istotnym problemem z jakim spotykają się osoby niewidome i słabowidzące jest dostępność informacji publicznej posiadającej zazwyczaj formę wizualną. System znaczników może odpowiedzieć na wszystkie pytania „gdzie to jest?”, „gdzie jestem?” lub „co to jest?”.
Moduł białej laski lub odpowiednio skonfigurowany smartfon uaktywnia wszystkie znaczniki.
Wewnątrz budynków system wskaże drogę do celu, poprowadzi do wybranego pokoju. W tych przypadkach, dostępność jest rozumiana szerzej - to również samodzielność. Zastosowania można wyliczać niemal bez końca.
System jest dyskretny i nie wytwarza dźwięków o ile korzystający z systemu tego nie oczekują. Jest to wyrazem przekonania, że udogodnienia nie powinny być dokuczliwe dla osób z nich nie korzystających.
Priorytetem przy tworzeniu systemu było również to, by uwolnić jego użytkowników od zalewu niechcianą informacją. Aplikacja użytkownika posiada łatwy w konfiguracji i bardzo skuteczny mechanizm unikania niechcianych wiadomości. Znaczniki nie rejestrują użytkowników, zatem nie jest możliwe, aby udostępniały informacje o ich obecności w miejscu znacznika.
Na podstawie informacji z www.totupoint.pl

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych