Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Informacje dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego

Zgoda na monitorowanie kariery zawodowej absolwenta – decyzję student podejmuje zaznaczając odpowiednią opcję w Wirtualnej Uczelni, w formularzu umieszczonym w sekcji Egzamin dyplomowy > Losy absolwentów

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych