Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia

  • Odbiór dyplomów - po 30 dniach od daty egzaminu dyplomowego.
  • Dyplomy można odbierać w Dziekanacie, pokój 107, budynek A

Odbiór dyplomów:

  • poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00
  • sobota zjazdowa 8:00 - 14:00
  • niedziela zjazdowa 8:00 - 14:00

Dyplom może być wydany osobie upoważnionej przez absolwenta - upoważnienie do odbioru dokumentów musi być poświadczone przez notariusza lub pracownika Uczelni.  

Zadzwoń do nas: 24 366 41 44 lub 24 366 41 45

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych