Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Our mission

The mission of Pawel Wlodkowic University College in Płock stems from the belief that education is a basic value of humankind, democracy, sustainable development and peace, thus it should be accessible to everyone throughout their entire life. Pawel Wlodkowic University College in Płock acknowledges that Truth and Knowledge based on scientific research and human thought are supposed to serve Wisdom, whereas their objective is the development and welfare of humankind.

When providing access to higher education, the members of the University's community do not accept any forms of discrimination on racial, religious, social, gender, cultural, as well as language or disability-related grounds.
Pawel Wlodkowic University College wishes to function within various areas, so that the University's graduates may enhance its prestige through their knowledge, wisdom, civic attitude and professional careers.

Pawel Wlodkowic University College in Płock is a school which undoubtedly provides education at a high, European level. It makes every endeavor to satisfy the requirements of the contemporary world. It is one of the oldest non-public higher schools in Poland. All the measures taken by the PWUC authorities are aimed at the broadly defined well-being of students and graduates, as the scientific atmosphere of every university is created largely by people.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych