Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

E-learning

The University, following worldwide trends towards employing modern technologies in the teaching process, offers its students flexible, Internet-supported courses.

A complementary system of teaching allows one to study part of the classes independently. This is possible thanks to the rendering of electronic versions of didactic materials accessible on the website, as well as individual assistance of a "virtual" didactic consultant.

E-learning is a modern method of studying, allowing for the flexibility of location, time and the costs of studying. We combine tradition with modernity.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych