Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Studia podyplomowe w Kole

Studia podyplomowe możesz rozpocząć, jeśli posiadasz wyższe wykształcenie (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że możesz je podjąć już po ukończeniu studiów I stopnia. Dajemy ci także możliwość studiowania więcej niż jednego zakresu jednocześnie.

Studia podyplomowe to szansa na zdobycie nowych kwalifikacji i wiedzy lub przebranżowienie się.  Z nami pogłębisz i zaktualizujesz swoje kompetencje, by móc skutecznie realizować cele zawodowe.

Przekażemy ci praktyczną wiedzę, bez zbędnych informacji. Zapewnimy udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne. Dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków zdobędziesz aktualną i nowoczesną wiedzę.

Odkrywaj z nami nowe możliwości rozwoju.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018 poz. 1791).

Nasze atuty

Zakresy studiów podyplomowych

 • Administracja
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • Arteterapia i terapia zajęciowa (kwalifikacyjne)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (kwalifikacyjne)
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną (kwalifikacyjne)
 • Biologia (kwalifikacyjne)
 • Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne)
 • Chemia (kwalifikacyjne)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (kwalifikacyjne)
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy (kwalifikacyjne)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna (kwalifikacyjne)
 • Etyka (kwalifikacyjne)
 • Filozofia (kwalifikacyjne)
 • Fizyka z astronomią (kwalifikacyjne)
 • Geografia (kwalifikacyjne)
 • Gimnastyka korekcyjna (kwalifikacyjne)
 • Historia (kwalifikacyjne)
 • Historia i teraźniejszość (kwalifikacyjne)
 • Informatyka (dwusemestralne)
 • Informatyka (kwalifikacyjne, dla nauczycieli))
 • Język polski (kwalifikacyjne)
 • Logopedia (kwalifikacyjne)
 • Matematyka (kwalifikacyjne)
 • Muzyka. Historia muzyki (kwalifikacyjne)
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika rewalidacyjna i terapeutyczna (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna – surdopedagogika (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna – tyflopedagogika (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera (kwalifikacyjne)
 • Plastyka. Historia sztuki (kwalifikacyjne)
 • Prawo w biznesie - nowość
 • Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce (kwalifikacyjne)
 • Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacyjne)
 • Przyroda (kwalifikacyjne)
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna (kwalifikacyjne)
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży (kwalifikacyjne)
 • Taniec i rytmika
 • Technika. Zajęcia techniczne (kwalifikacyjne)
 • Transport, spedycja, logistyka (dwusemestralne)
 • Transport, spedycja, logistyka (kwalifikacyjne, dla nauczycieli)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka (kwalifikacyjne)
 • Wiedza o kulturze (kwalifikacyjne)
 • Wiedza o społeczeństwie (kwalifikacyjne)
 • Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne (kwalifikacyjne)
 • Wychowanie fizyczne (kwalifikacyjne)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki)
 • Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty
 • Zarządzanie procesami logistycznymi (dwusemestralne)
 • Zarządzanie procesami logistycznymi (kwalifikacyjne, dla nauczycieli)
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formie hybrydowej lub on-line

Aplikuj

Do postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe dopuszcza się kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty:

 1. Ankieta osobowa
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich)

E-REKRUTACJA

 

Czesne za studia podyplomowe wynosi 3.000 PLN

Dla osób spełniających poniższe warunki czesne wynosi:

 • dla absolwentów studiów I i II stopnia SWPW całkowity koszt wynosi 2.800 PLN
  (nie dotyczy zakresów: Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna, Taniec i rytmika, Logopedia)

 • dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW całkowity koszt wynosi 2.600 PLN
  (nie dotyczy zakresów: Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna, Taniec i rytmika, Logopedia)

Czesne za studia podyplomowe w zakresie Logopedia wynosi 4.900 PLN

 • dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW całkowity koszt studiów w zakresie Logopedia wynosi 4500 PLN
 • dla absolwentów studiów I i II stopnia SWPW całkowity koszt studiów w zakresie Logopedia wynosi 4700 PLN

Czesne za studia podyplomowe w zakresie Prawo w biznesie wynosi 4.000 PLN

 • dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW całkowity koszt studiów w zakresie Prawo w biznesie wynosi 3600 PLN
 • dla absolwentów studiów I i II stopnia SWPW całkowity koszt studiów w zakresie Prawo w biznesie wynosi 3800 PLN

Opłaty mogą być wnoszone w 4 ratach

WPŁAT Z TYTUŁU CZESNEGO PROSIMY DOKONYWAĆ na numer rachunku:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, Al. Kilińskiego 12
Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

Bezpłatne szkolenia

W ramach studiów podyplomowych oferujemy Państwu bezpłatne szkolenia:

 • Biblioterapia
 • Drama
 • Język migowy - poziom podstawowy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pierwsza pomoc
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym

Zaświadczenia ze szkoleń wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

zadowolenie

KOŁO 
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole

ul. Blizna 37, 62-600 Koło
tel. 503 729 823

PŁOCK
al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1 
tel. 24 366 41 00, 24 366 41 50 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych