Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Studia podyplomowe w Ciechanowie

Zakresy studiów podyplomowych - Ciechanów

 • Administracja
 • Arteterapia i terapia zajęciowa (kwalifikacyjne)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (kwalifikacyjne)
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną (kwalifikacyjne)
 • Biologia (kwalifikacyjne)
 • Chemia (kwalifikacyjne)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (kwalifikacyjne)
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy (kwalifikacyjne)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna (kwalifikacyjne)
 • Etyka (kwalifikacyjne)
 • Filozofia (kwalifikacyjne)
 • Fizyka z astronomią (kwalifikacyjne)
 • Geografia (kwalifikacyjne)
 • Gimnastyka korekcyjna (kwalifikacyjne)
 • Historia. Historia i społeczeństwo (kwalifikacyjne)
 • Informatyka (kwalifikacyjne)
 • Język polski (kwalifikacyjne)
 • Logopedia (kwalifikacyjne)
 • Matematyka (kwalifikacyjne)
 • Muzyka. Historia muzyki (kwalifikacyjne)
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika rewalidacyjna i terapeutyczna (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna – surdopedagogika (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna – tyflopedagogika (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera (kwalifikacyjne)
 • Plastyka. Historia sztuki (kwalifikacyjne)
 • Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce (kwalifikacyjne)
 • Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacyjne)
 • Przyroda (kwalifikacyjne)
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna (kwalifikacyjne)
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży (kwalifikacyjne)
 • Taniec i rytmika
 • Technika. Zajęcia techniczne (kwalifikacyjne)
 • Transport, spedycja, logistyka (kwalifikacyjne)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka (kwalifikacyjne)
 • Wiedza o kulturze (kwalifikacyjne)
 • Wiedza o społeczeństwie (kwalifikacyjne)
 • Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne (kwalifikacyjne)
 • Wychowanie fizyczne (kwalifikacyjne)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki)
 • Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formie hybrydowej lub on-line

Rekrutacja

Do postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe dopuszcza się kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty:

 1. Ankieta osobowa
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich)

E-REKRUTACJA

W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oprócz studiów I i II stopnia znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.

W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 279).

Czesne

Całkowity koszt studiów wynosi 2 700 zł

 • Dla absolwentów studiów I i II stopnia SWPW całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł  
 • Dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW całkowity koszt studiów wynosi 2100 zł 
 • Opłaty wnoszone są w 4 ratach.

Na studiach podyplomowych nie ma opłaty wpisowego.  

WPŁAT Z TYTUŁU CZESNEGO PROSIMY DOKONYWAĆ na numer rachunku:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, Al. Kilińskiego 12
Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

Bezpłatne kursy

W ramach studiów podyplomowych oferujemy Państwu bezpłatne kursy:

 • Biblioterapia
 • Drama
 • Język migowy - poziom podstawowy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pierwsza pomoc
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym

Zaświadczenia z kursów wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Kontakt

CIECHANÓW - Medyczna Szkoła Policealna
ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów
pokój 14 - sekretariat
tel. 23 672 35 81

PŁOCK
al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1 
tel. 24 366 41 00, 24 366 41 50 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteśmy także w Siedlcach, Kole, Ciechanowie, Radomiu, Skierniewicach i Grudziądzu. 

Dowiedz się więcej

24 366 41 00, 24 366 41 50

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych