Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Wykaz dokumentów na studia I stopnia (inżynierskie) – Informatyka

  1. Ankieta osobowa (wypełniana na poziomie e-rekrutacji)
  2. Świadectwo dojrzałości (kserokopia)
  3. Kolorowe zdjęcie typu legitymacyjnego w formie elektronicznej (niezbędne na poziomie e-rekrutacji)
  4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku Informatyka
  5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
  6. Zaświadczenie o niepełnosprawności (ruchowej, o ile taka występuje)

Uwaga!
Zdjęcie cyfrowe musi być cyfrową wersją (rozdzielczość 300 punktów na cal) zdjęcia tradycyjnego (35x45 mm).

Aktualności

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych