Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O kierunku

Studia jednolite magisterskie

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponował:

 • zaawansowaną i pogłębioną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiącą zakres pedagogiki, podstaw psychologii, filozofii, aksjologii oraz społecznych problemów wychowania;
 • przygotowaniem merytorycznym i metodycznym w zakresie różnych dziedzin edukacji, w tym współczesnych technik informacyjnych oraz podstaw nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III;
 • umiejętnością diagnozowania zróżnicowanych możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych przez różne czynniki oraz wspierania ich rozwoju także
  w ramach edukacji integracyjnej i włączającej;
 • kompetencjami komunikacyjnymi i umiejętnościami współpracy umożliwiającymi skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w działalność wychowawczo-edukacyjną, w tym z rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami;
 • kompetencjami niezbędnymi do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy, w tym umiejętnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne.

Ponadto absolwent będzie dysponował znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie i uprawnienia do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach edukacyjnych: szkołach podstawowych (kl. I-III) oraz przedszkolach.

Czesne

Czesne na studiach jednolitych magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wynosi za semestr:

 • 1950 zł

Sprawdź opłaty

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Dla absolwentów studiów I stopnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

Istnieje także możliwość uregulowania opłaty rekrutacyjnej na miejscu w Uczelni, przy składaniu dokumentów.

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: rekrutacja.swpw

czynny:
poniedziałek - sobota w godz. 8:00 - 15:00
niedziela: nieczynne

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.