UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Dla Studentów

Dla Kandydatów

Studia
Podyplomowe

Wszystko co student wiedzieć powinien / E-Learning / Życie Studencki

Oferta edukacyjna / Rekrutacja / Wszystko co kandydat wiedzieć powinien

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Image not available
Image not available
Image not available

Uczelnia o profilu praktycznym

Połącz studia z pracą

Spis treści

Zakresy studiów podyplomowych - Siedlce

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (kwalifikacyjne)
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo - medialną (kwalifikacyjne)
 • Biologia (kwalifikacyjne)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (kwalifikacyjne)
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy (kwalifikacyjne)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna (kwalifikacyjne)
 • Fizyka z astronomią (kwalifikacyjne)
 • Geografia (kwalifikacyjne)
 • Historia. Historia i społeczeństwo (kwalifikacyjne)
 • Informatyka (kwalifikacyjne)
 • Matematyka (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkolny (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (kwalifikacyjne)
 • Pedagogika specjalna - rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kwalifikacyjne)
 • Plastyka. Historia sztuki (kwalifikacyjne)
 • Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacyjne)
 • Przyroda (kwalifikacyjne)
 • Technika. Zajęcia techniczne (kwalifikacyjne)
 • Wiedza o społeczeństwie (kwalifikacyjne)
 • Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne (kwalifikacyjne)
 • Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Do postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe dopuszcza się kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty:

 1. Ankieta osobowa
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich)

E-REKRUTACJA

 


W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oprócz studiów I i II stopnia znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.
W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 279).


 

Całkowity koszt studiów wynosi 2 600 zł

 • Dla absolwentów studiów I i II stopnia SWPW całkowity koszt studiów wynosi 2300 zł  
 • Dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW całkowity koszt studiów wynosi 2000 zł 
 • Opłaty wnoszone są w 4 ratach.

Na studiach podyplomowych nie ma opłaty wpisowego.  


WPŁAT Z TYTUŁU CZESNEGO PROSIMY DOKONYWAĆ na numer rachunku:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, Al. Kilińskiego 12
Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288


 

W ramach studiów podyplomowych oferujemy Państwu bezpłatne kursy:

 • Biblioterapia
 • Drama
 • Język migowy - poziom podstawowy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pierwsza pomoc
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym

Zaświadczenia z kursów wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


 

SIEDLCE

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach

ul. Sokołowska 37, 08-110 Siedlce 
biuro@twp.siedlce.pl
tel. 25 644 76 90 

PŁOCK
al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1 
tel. 24 366 41 00, 24 366 41 50 
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl

Jesteśmy także w Iławie, Wyszkowie, Kole, Ciechanowie, Radomiu, Skierniewicach i Grudziądzu. Dowiedz się więcej>>> 24 366 41 00, 24 366 41 50


 

 

 

Zapraszamy na seminarium pedagogiczne

Dziekan Kolegium Studiów Pedagogicznych i Wychowania Fizycznego Szkoły Wyższej im...

WIĘCEJ

Ciekawa pozycja na rynku wydawniczym

Polecamy Państwa uwadze nową, ciekawą pozycję na rynku wydawnicznym. Sławomir ZalewskiKontrola...

WIĘCEJ

Wsparcie dla studentów

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica...

WIĘCEJ

Pozytywna ocena dla pedagogiki

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem zespołu...

WIĘCEJ

Dyplom dla Płocka

Drodzy studenci, ogłoszono XVI edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” na...

WIĘCEJ