Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo w szkole – aspekty prawne to temat szkolenia, które w formule online poprowadziła dr Edyta Bogdańska.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w szkołach jest jednym z podstawowych zadań nauczycieli. Obejmuje szereg czynności podejmowanych przez dyrektorów szkół oraz nauczycieli pracujących na terenie konkretnej placówki. Celem szkolenia było m.in. poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w szkole i poza nią (komunikacja z uczniem przez prywatne komunikatory, podawanie leków, wyjścia i wycieczki). Miało ono wpłynąć na podniesienie poziomu realnego bezpieczeństwa personalnego uczniów, nauczycieli. Niezwykle istotne jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru reagowania na zagrożenia – przydatnych w życiu zawodowym i prywatnym.

Niewątpliwie, w aspekt bezpieczeństwa wpisują się także rodzice, opiekunowie uczniów, których współpraca ze szkołą staje się niezbędna w prowadzeniu działalności związanej z oddziaływaniem profilaktycznym oraz z organizowaniem imprez szkolnych, których celem jest integracja środowiska szkolnego. Rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły należy uwzględniać także ze względu na fakt, iż stanowiąc środowisko wychowawcze dziecka, mogą również być źródłem nieprzystosowania dziecka w szkole. Związane jest to z możliwością wystąpienia np. przemocy w domu lub różnych uzależnień rodzica/rodziców, których negatywne skutki będą odczuwane w szkole. Wszelkie nieporozumienia i sytuacje konfliktowe w domu przekładają się na funkcjonowanie dziecka w szkole, ale odwracając sytuację – także to, co dzieje się w szkole wpływa na zachowanie dziecka w domu.

małe zdjęcie portretowe kobiety w połączeniu z tekstem prezentacji

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych