Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła dwie umowy o współpracy z dwoma uczelniami z Ukrainy: Chmielnicką Akademią Humanistyczno-Pedagogiczną i Dniepropietrowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych.

Strony uzgodniły wspólne działania w dziedzinie działalności edukacyjnej i naukowej w celu dalszej współpracy i rozwoju stosunków dwustronnych.

Obszary i formy współpracy obejmą m.in.:

  • wzajemny udział w programach wymiany kandydatów na studia wyższe, doktorantów, personelu dydaktycznego oraz badawczo – dydaktycznego
  • wymianę doświadczeń w zakresie form organizacji procesu edukacyjnego oraz rodzajów szkoleń
  • wspólne opracowywanie  modułów edukacyjnych, programów nauczenia i programów edukacyjnych
  • promowanie wspólnych podstawowych i stosowanych badań naukowych dotyczących aktualnych zagadnień nauk społecznych oraz pozyskiwanie przedstawicieli do zespołów autorskich w celu przygotowania nowych publikacji edukacyjnych, metodycznych i naukowych
  • wspólną organizację międzynarodowych konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych
  • udział w międzynarodowych programach i projektach edukacyjnych i naukowych na zasadzie partnerstwa.

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych