Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica istnieje od 1992 roku. 30 lat temu, 25 stycznia 1993 roku wpisano ówczesną Prywatną Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Płocku do Rejestru Uczelni Niepublicznych. Ważnym wydarzeniem w historii Uczelni, odzwierciedlającym wszechstronny profil jej działalności, była zmiana nazwy i przyjęcie imienia Patrona. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 1995 roku uzyskała ona brzmienie: „Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku” (SWPW). Mimo nie najdłuższej historii możemy się poszczycić niewątpliwymi osiągnięciami naukowo-dydaktycznymi.

Z okazji trzydziestolecia prof. Zbigniew Kruszewski, Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zaprosił na uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. 

senat 30 lat 1

 

Z kart historii

Transformacja ustrojowa, jaka miała miejsce w Polsce w 1989 roku, objęła wszystkie dziedziny życia publicznego: polityczną, gospodarczą i społeczną. Dotyczyła także szeroko pojętej działalności edukacyjnej. Efektem tych działań było uchwalenie ustaw, które dopuściły możliwość tworzenia niepublicznych placówek oświatowych i szkół wyższych. Stworzone przez te ustawy rozwiązania prawne wykorzystała grupa płockich nauczycieli akademickich oraz działaczy oświatowych i kulturalnych. Dostrzegając potrzebę utworzenia nowoczesnej uczelni wyższej w regionie, otwartej na wyzwania nadchodzącego czasu, w marcu 1991 roku zawiązali oni Zespół Oświatowo-Konsultacyjny „PROFESOR” jako formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zespół uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności edukacyjnej. Uruchomione zostało liceum ogólnokształcące, a następnie policealne studium zawodowe o profilu ekonomicznym.

W lipcu 1992 roku, Zespół wystąpił o zezwolenie na utworzenie prywatnej szkoły wyższej. Zgodę taką Minister Edukacji Narodowej wydał 13 listopada 1992 roku. Pozytywna decyzja ministra stała się podstawą do podpisania 4 grudnia 1992 roku „Aktu Założycielskiego Uczelni Niepaństwowej”. W dniu 25 stycznia 1993 roku wpisano Prywatną Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Płocku do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod Nr 13. Kilkanaście dni później, 11 lutego 1993 roku, pierwszych 104 studentów rozpoczęło naukę na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ważnym wydarzeniem w historii Uczelni, odzwierciedlającym wszechstronny profil Jej działalności, była zmiana nazwy i przyjęcie imienia Patrona. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 1995 roku uzyskała ona brzmienie: „Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku” (SWPW).
Zespół, nie ustając w wysiłkach mających zapewnić dalszy rozwój Uczelni, podejmował kolejne działania, które zmierzały do poszerzenia oferty edukacyjnej. Obecnie w Uczelni można kształcić się w zakresie pięciu kierunków studiów. Na trzech z nich: Administracji, Pedagogice oraz Zarządzaniu, kształcenie odbywa się na poziomie studiów II stopnia, a ich absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra.

Pod koniec XX wieku, Uczelnia wyszła ze swoją ofertą poza region płocki. Za zgodą Ministra Edukacji Narodowej utworzone zostały dwa Wydziały Zamiejscowe – w listopadzie 1998 roku w Wyszkowie, zaś we wrześniu 1999 roku w Iławie. W sierpniu 2001 roku obydwa Wydziały przekształcono w Filie.

W parze z rozwojem naukowo-dydaktycznym idzie rozwój bazy lokalowej, wynikający z dbałości o komfort studiowania i pracy. W początkach istnienia Uczelni jej siedzibą był budynek Filii Politechniki Warszawskiej. Jednak systematycznie rosnąca liczba studentów wymagała podjęcia stanowczych kroków inwestycyjnych. W 1994 roku zakupiono pierwsze budynki koszar po dawnej jednostce wojskowej przy Al. Kilińskiego 12, adaptując je do potrzeb dydaktycznych, a tym samym ratując przed zniszczeniem. W 1995 roku Uczelnia wprowadziła się do swojej nowej siedziby. W chwili obecnej SWPW - to zwarty kompleks obiektów w centrum Płocka, a także gmachy Filii w Wyszkowie i w Iławie.

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych