Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Posiadany tytuł zawodowy:

magister inżynier budownictwa - 1995

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią:

Bogaty dorobek zawodowy obejmuje działania wynikające z uprawnień Głównego Inspektora Pracy w zakresie BHP i ergonomii. Jest biegłym sądowym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od roku 2011 pełnini funkcję przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców BHP zrzeszającego około 100 rzeczoznawców z całego kraju. Autor serii artykułów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla miesięcznika „Pracownik Samorządowy“ (2012-2013) oraz publikacji na temat: Aktualizacja normalizacji oświetlenia stanowisk pracy jako element zmian technicznego systemu ochrony pracy, w:. Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy, Radom 2013. W latach 2009-2021 sporządził, jako uprawniony przez Głównego Inspektora Pracy rzeczoznawca ds. bhp i ergonomii, ponad 800 opinii do projektów budynków i pomieszczeń pracy. W latach 2014-2021 opracował jako biegły sądowy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy kilkadziesiąt opinii z zakresu prawa pracy.
W 2021 roku ukończył studia Doctor of Business Administration (DBA).

Doświadczenie dydaktyczne:

W latach 1998 – 2005 nauczyciel przedmiotów związanych z budownictwem w Technikum Budowlanym - Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku. Od roku 2015 wykładowca przedmiotów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w SWPW w Płocku. Autor i moderator szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców BHP (2014).
W roku 2004 otrzymał nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne i działalność na rzecz Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych