UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Spis treści

15.11.2017
Panel edukacyjny „Ja i przedsiębiorczość”
• Komunikacja interpersonalna, jak dobrze wypaść na egzaminie dojrzałości
• Cashflow, zostań inwestorem

11.2017
Nasza studenta Patrycja Malinowska wzięła udział w plebiscycie „Człowiek bez barier”. W efekcie głosowani internetowego zdobyła drugie miejsce.

10-11.2017
Nasi studenci wzięli udział w badaniu „zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

27.10.2017
Spotkanie otwarte Koła Naukowego Expert „Szkoła to nie tylko nauka”.

23-27.10.2017 
Tbilisi (Gruzja), dziakn Wydziału Administracji SWPW w Filii w Iławie dr Rafał Kania uczestniczył w międzynarodowej konferencji: Influence of Religion on State and Law: Historical Contexts, Faculty of Law, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Podczas konferencji dr Kania wygłosił referat: Religion in the legal system of the Kingdom of Poland (1815-1830)

27.10.2017
I Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych

30.09.2017
XXVI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

27.09.2017
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem JM Rektora SWPW, prof. Zbigniewa Kruszewskiego nt. Przemiany cywilizacyjne, a praktyka funkcjonowania administracji publicznej w III RP, zorganizowana przez Wydział Administracji SWPW

26.09.2017
Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli „Edukacja Nowej Generacji - w poszukiwaniu nowego modelu szkoły” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Pedagogiczny SWPW

09.2017
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku została interesariuszem w realizacji projektu “Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020

09-10.2017
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku objęła patronatem naukowym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Małej Wsi, działający na terenie Powiatu Płockiego. Doceniając znaczenie edukacji ustawicznej Uczelnia podjęła wspólnie z UTW działania w realizacji inicjatywy obywatelskiej mieszkańców Powiatu Płockiego w zakresie dokształcania i aktywizacji osób starszych, które pragną nadal rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania.

3.06.2017
W Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyły się IX Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Cheeleaders.

24.05.2017
Gala podsumowująca Akademicką Sieć Wiedzy i Innowacji

20.05.2017
(Nie)bezpieczna noc w ramach Europejskiej Nocy Muzeów

11.05.2017
Warsztaty „Znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

05.2017
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła umowy o współpracy z dwoma podmiotami zagranicznym: FPIN Instytutem psychologiczno-pedagogicznych problemów dzieciństwa Rosyjskiej Akademii Kształcenia z siedzibą w Moskwie (IPPPD RAK) oraz Jarosławskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. K. D. Uszyńskiego (Rosja)
Współpraca naukowa z IPPPD RAK realizowana będzie poprzez realizację wspólnych programów badawczych w tym realizację badań porównawczych w zakresie pedagogiki, opracowywanie wspólnych publikacji naukowych w tym czasopisma naukowego oraz organizację konferencji naukowych, seminariów i sympozjów.
Wymiana naukowa i kulturalna z uniwersytetem w Jarosławiu może być realizowana
poprzez wymianę studentów i doktorantów dla zapoznania z praktyką pracy pedagogicznej, wymiana nauczycieli dla odbycia staży, prowadzenia zajęć i badań naukowych, czy prowadzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów.
Umowy z ramienia Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku podpisał Rektor prof. Zbigniew Kruszewski. IPPPD RAK reprezentowała Dyrektor Tatiana Wladimirowna Wolosowiec, a Uniwersytet w Jarosławiu Rektor Michail Wladimirowicz Gruzdew.

25.04.2017
Sympozjum „Człowiek a środowisko” współorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa narodowego SWPW

25.04.2017
Spotkanie otwarte „Masz prawo czyli prawne aspekty bezpieczeństwa dziecka i młodego człowieka na terenie szkoły”

24.04.2017
SWPW uhonorowana przez firmę S4E za współpracę w ramach projektów B+R

22.04.2017
Gorączka złota – zbiórka groszy w ramach akcji PCK

8.04.2017
Gorączka złota – zbiórka groszy w ramach akcji PCK

4.04.2017
Warsztaty „Praca w zespole” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

30-31.03.2017
Konferencja pt. WPÓŁCZESNE TENDENCJE ZMIAN KULTURY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

27.03.2017
Szkolenia dla nauczycieli: „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”, „Zagadnienia prawa oświatowego w kontekście reformy edukacji”

22.03.2017
„Pedagogika podwórkowa. Warsztaty muzyczne” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

22.03.2017
Warsztaty dla młodzieży „Moja matura czyli jak dobrze wypaść na ustnym egzaminie maturalnym”

2.03.2017
Warsztaty dla młodzieży „Sporty i sztuki walki w treningu samoobrony – samoobrona na co dzień” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

25.01, 2.02.2017
Warsztaty dla młodzieży „Trenujemy kreatywność” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

25.01.2017
Rektor SWPW, prof. Zbigniew Kruszewski otrzymał z rąk Starosty Płockiego Mariusza Bieńka wyróżnienie „Dobry Gospodarz”

15.01.2017
Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego wzięli udział w biegu dobroczynnym w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy