UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Spis treści


 

26-27.11.2019
Szkolenie Moje finanse i transakcje w sieci

14-22.11.2019
Staż naukowy na naszej uczelni odbywał pan Władysław Belan, aspirant i młodszy badacz Instytutu Kształcenia Zawodowego Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

22.11.2019 
Międzynarodowe seminarium na temat: Wykorzystanie sportu w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej w szkole

15.11.2019
Seminarium Pedagogiczne pt. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w szkole – szanse i zagrożenia

6.10.2019
Inauguracja Roku Akademickiego - Filia w Wyszkowie

5.10.2019
XXVIII Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

23.09.2019
Podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku

05.09.2019
Pozytywna ocena Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Administracja prowadzonego na Wydziale Administracji Filii w Iławie, SWPW w Płocku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

08.2019
Zbiórka darów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie po pożarze

23.05.2019
Pozytywna ocena Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Administracja prowadzonego na Wydziale Administracji i Zarządzania Filii w Wyszkowie, SWPW w Płocku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

19.05.2019
Studenci Wydziału Zarządzania w ramach przedmiotu Podstawy finansów uczestniczyli w wykładzie „Nie stój – inwestuj!”, który realizowany jest wspólnie z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych. Wykład przeprowadził dr Tomasz Filipiak – Wykładowca Szkoły Giełdowej przy GPW, Inwestor indywidualny, trener z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych.

18.05.2019
Wykład otwarty Prof. Sat Bir Singh Khalsy z Harvard Medical School pt. Wpływ ćwiczeń jogi na nasze zdrowie i sprawność w świetle badań naukowych

11.05.2019
Międzynarodowy wykład otwarty Pani Profesor Larisy N. Utkina nt. Education in modern world (fundamental vs practice-oriented, face-to-face vs/+ online, information/knowledge vs personal development/upbringing, etc.).

11.05.2019
Międzynarodowe seminarium na temat: Zarządzanie klubem sportowym w środowisku lokalnym /Management of a sports club in a local environment/

10.05.2019
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku Pracy”

27.04.2019
Seminarium dla studentów kierunku Pedagogika na temat: „Nowoczesne sposoby nauczania wspierające uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności”

27.04.2019
Warsztaty Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać?; Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm – Filia w Wyszkowie

24.04.2019
Autoprezentacja w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej

13.04.2019
16 studentów Wydziału Zarządzania pomyślnie zdało egzamin PRINCE2® Foundation

11.04.2019
Warsztaty Pokonaj stres – metody skutecznego radzenia sobie ze stresem

06.04.2019
Warsztaty „Trafny wybór zawodu kluczem do satysfakcjonującego rozwoju kariery zawodowej” zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych SWPW

21.03.2019
Warsztaty „Siła komunikacji „ zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych SWPW

24.03.2019
Wykład Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?

19-20.03.2019
Konferencja EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE. PROBLEMY, WYZWANIA, STRATEGIE, zorganizowana przez Wydział Zarządzania

11.03.2019
Warsztaty „Siła komunikacji „ zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych SWPW

5.03.2019
Warsztaty „Siła komunikacji „ zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych SWPW

07.03.2019
Warsztaty „Siła komunikacji „ zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych SWPW

26.02.2019
Warsztaty „Siła komunikacji „ zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych SWPW

25.02.2019
Warsztaty „Siła komunikacji „ zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych SWPW

19.02.2019
Warsztaty „Siła komunikacji „ zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych SWPW

15.03.2019
Spotkanie eksperckie dla Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych nt. Wykonywanie zadań przez Inspektora Ochrony Danych

15.03.2019
Spotkanie eksperckie dla przedsiębiorców Jak się przygotować do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

19.02.2019
Bezpłatne warsztaty Siła komunikacji


17.12.2018
Spotkanie dla młodzieży "Symbole narodowe i wojskowe"

16.10.2018
Wizyta studyjna studentów Wydziału zarządzania

28.11.2018
Warsztaty dla młodzieży "Bądź kreatywny"

17.11.2018
Wykład "Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm"

10.11.2018 
Spotkanie "Porozmawiajmy o autyzmie"

15.10.2018
Prelekcja "Optymalny, holistyczny model i planowanie treningu sportów walki"

5.10.2018
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uczeń zdolny w systemach edukacyjnych Polski, Rosji i Niemiec"

1.09.2018
Wolontariusze z Włodkowica włączyli się w obchody 60-lecia Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

27.06.2018
Konferencja „Rzecz o ideach niepospolitych”, której organizatorem, obok Towarzystwa Naukowego Płockiego, były Wydział Administracji SWPW w Płocku oraz Wydział Administracji SWPW w Filii w Iławie.

21.06.2018
Uroczystości Jubileuszu 10-lecia Akademickiego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża działającego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

15.06.2018
Wykładowca naszej uczelni, dr Tadeusz Milke otrzymał grant badawczy na realizację pracy "Społeczno - ekonomiczne skutki migracji edukacyjnych młodzieży na przykładzie miasta Płocka".

06.2018
Podczas ostatniego zjazdu studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego realizujący specjalność obrona narodowa odbyli strzelanie szkolne z kbks oraz pierwsze bojowe z kbkAK

27.05.2018
Nasi studenci Filii w Iławie zorganizowali Dzień dziecka dla podopiecznych palcówek w Pacółtowie i Szymonowie. Z inicjatywy Koła Naukowego Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie, została zorganizowana impreza charytatywna pod hasłem "Włodkowic dzieciom".

26-27.04.2018
Delegacja ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wzięła udział w Międzynarodowym Forum pod hasłem „Eurazjatycki Dialog Edukacyjny". Odbyło się ono w Jarosławiu nad Wołgą. Forum zorganizowane zostało przez Władze Obwodu Jarosławskiego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej. Koordynatorami Forum był Wydział Edukacji Obwodu Jarosławskiego, Jarosławski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego oraz Jarosławski Instytut Rozwoju Edukacji.

24.04.2018

Przedstawiciel naszej Uczelni, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa narodowego zasiadł w Radzie Naukowo – Programowej VI Ogólnopolskiego Sympozjum „Wojna i konflikty zbrojne” – Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia

24.03.2018

Koło naukowe Expert zorganizowało seminarium pt. „Moralno –etyczne aspekty prowadzenia biznesu w świetle wybranych religii”

15.03.2018
Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. Przedstawiciel Uczelni zasiadał w jury.

4.03.2018
Słuchacze studiów podyplomowych SWPW mieli możliwość uczestniczenia w seminarium naukowo - metodycznym nt. "Autystyczne spektrum zaburzań w teorii i praktyce edukacyjnej", poprowadzonym przez prof. dr hab. Janinę Wyczesany oraz prof. zw. dr hab. Małgorzatę Sekułowicz.

22.02.2018
W wyszkowskiej filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica odbyła się inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego, który stworzyli samorząd i doradca metodyczny gminy Wyszków Agnieszka Deptuła. Pierwszego dnia odbyło się wręczenie indeksów i pierwsze zajęcia.

14.01.2018
Po raz 26. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na terenie naszej Uczelni odbyła się zbiórka środków przekazanych na rzecz Orkiestry. 

14.01.2018
Studenci kierunku Pedagogika w ramach przedmiotu Komputery i media w edukacji mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami Banku Pekao s.a. I Oddziału w Płocku. Mówili oni o finansowych aspektach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwie operacji finansowych wykonywanych z użyciem współczesnych urządzeń elektronicznych.


15.11.2017
Panel edukacyjny „Ja i przedsiębiorczość”
• Komunikacja interpersonalna, jak dobrze wypaść na egzaminie dojrzałości
• Cashflow, zostań inwestorem

11.2017
Nasza studenta Patrycja Malinowska wzięła udział w plebiscycie „Człowiek bez barier”. W efekcie głosowani internetowego zdobyła drugie miejsce.

10-11.2017
Nasi studenci wzięli udział w badaniu „zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

27.10.2017
Spotkanie otwarte Koła Naukowego Expert „Szkoła to nie tylko nauka”.

23-27.10.2017 
Tbilisi (Gruzja), dziakn Wydziału Administracji SWPW w Filii w Iławie dr Rafał Kania uczestniczył w międzynarodowej konferencji: Influence of Religion on State and Law: Historical Contexts, Faculty of Law, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Podczas konferencji dr Kania wygłosił referat: Religion in the legal system of the Kingdom of Poland (1815-1830)

27.10.2017
I Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych

30.09.2017
XXVI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

27.09.2017
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem JM Rektora SWPW, prof. Zbigniewa Kruszewskiego nt. Przemiany cywilizacyjne, a praktyka funkcjonowania administracji publicznej w III RP, zorganizowana przez Wydział Administracji SWPW

26.09.2017
Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli „Edukacja Nowej Generacji - w poszukiwaniu nowego modelu szkoły” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Pedagogiczny SWPW

09.2017
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku została interesariuszem w realizacji projektu “Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020

09-10.2017
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku objęła patronatem naukowym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Małej Wsi, działający na terenie Powiatu Płockiego. Doceniając znaczenie edukacji ustawicznej Uczelnia podjęła wspólnie z UTW działania w realizacji inicjatywy obywatelskiej mieszkańców Powiatu Płockiego w zakresie dokształcania i aktywizacji osób starszych, które pragną nadal rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania.

3.06.2017
W Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyły się IX Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Cheeleaders.

24.05.2017
Gala podsumowująca Akademicką Sieć Wiedzy i Innowacji

20.05.2017
(Nie)bezpieczna noc w ramach Europejskiej Nocy Muzeów

11.05.2017
Warsztaty „Znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

05.2017
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła umowy o współpracy z dwoma podmiotami zagranicznym: FPIN Instytutem psychologiczno-pedagogicznych problemów dzieciństwa Rosyjskiej Akademii Kształcenia z siedzibą w Moskwie (IPPPD RAK) oraz Jarosławskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. K. D. Uszyńskiego (Rosja)
Współpraca naukowa z IPPPD RAK realizowana będzie poprzez realizację wspólnych programów badawczych w tym realizację badań porównawczych w zakresie pedagogiki, opracowywanie wspólnych publikacji naukowych w tym czasopisma naukowego oraz organizację konferencji naukowych, seminariów i sympozjów.
Wymiana naukowa i kulturalna z uniwersytetem w Jarosławiu może być realizowana
poprzez wymianę studentów i doktorantów dla zapoznania z praktyką pracy pedagogicznej, wymiana nauczycieli dla odbycia staży, prowadzenia zajęć i badań naukowych, czy prowadzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów.
Umowy z ramienia Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku podpisał Rektor prof. Zbigniew Kruszewski. IPPPD RAK reprezentowała Dyrektor Tatiana Wladimirowna Wolosowiec, a Uniwersytet w Jarosławiu Rektor Michail Wladimirowicz Gruzdew.

25.04.2017
Sympozjum „Człowiek a środowisko” współorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa narodowego SWPW

25.04.2017
Spotkanie otwarte „Masz prawo czyli prawne aspekty bezpieczeństwa dziecka i młodego człowieka na terenie szkoły”

24.04.2017
SWPW uhonorowana przez firmę S4E za współpracę w ramach projektów B+R

22.04.2017
Gorączka złota – zbiórka groszy w ramach akcji PCK

8.04.2017
Gorączka złota – zbiórka groszy w ramach akcji PCK

4.04.2017
Warsztaty „Praca w zespole” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

30-31.03.2017
Konferencja pt. WPÓŁCZESNE TENDENCJE ZMIAN KULTURY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

27.03.2017
Szkolenia dla nauczycieli: „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”, „Zagadnienia prawa oświatowego w kontekście reformy edukacji”

22.03.2017
„Pedagogika podwórkowa. Warsztaty muzyczne” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

22.03.2017
Warsztaty dla młodzieży „Moja matura czyli jak dobrze wypaść na ustnym egzaminie maturalnym”

2.03.2017
Warsztaty dla młodzieży „Sporty i sztuki walki w treningu samoobrony – samoobrona na co dzień” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

25.01, 2.02.2017
Warsztaty dla młodzieży „Trenujemy kreatywność” w ramach Akademickiej Sieci Wiedzy i Innowacji

25.01.2017
Rektor SWPW, prof. Zbigniew Kruszewski otrzymał z rąk Starosty Płockiego Mariusza Bieńka wyróżnienie „Dobry Gospodarz”

15.01.2017
Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego wzięli udział w biegu dobroczynnym w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 


1.12.2016
Ruszyła rekrutacja na bezpłatny kurs komputerowy ECDL realizowany w ramach projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji IV

22.11.2016
I Ogólnopolska Konferencja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka pt. Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie - rodzice i specjaliści na rzecz dziecka.

16.11.2016
Panel edukacyjny „Ja i przedsiębiorczość” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

6.11.2016
Studenci III semestru studiów niestacjonarnych o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy odwiedzili jednego z płockich producentów i dystrybutorów wyposażenia pracowników zapewniającego bezpieczeństwo pracy. Odbyło się to w ramach przedmiotu Środki ochrony indywidualnej.

10.2016
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił listę laureatów i wyróżnionych w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym OTWARTE DRZWI – moduł A programu „Wsparcie inicjatyw”. W kategorii prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej wyróżnienie otrzymała Nasza studentka Elżbieta Gawłowska. Praca nosiła tytuł „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - w oparciu o informacje zaczerpnięte od mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi". Praca napisana pod kierunkiem dr Agnieszki Woronieckiej-Borowskiej.

26-28.10.2016
delegacja Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku była z wizytą na Uniwersytecie Kijowskim im. Borysa Grinczenki

09-10.2016
Szkolenia dla pracowników samorządu terytorialnego i przedstawicieli biznesu z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności pracy z trudnym klientem.

2.10.2016
XXV Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

29.09.2016
Międzynarodowy Dzień Kawy we Włodkowicu

26.09.2016
Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli biznesu z komunikacji interpersonalnej i obsługi trudengo klienta

09.2016
Akcja Dziecko. Prawidłowy rozwój

09.2016
Troje naszych absolwentów zdobyło nagrody w konkursie "Dyplom dla Płocka": mgr Bożena Wernik, mgr Monika Gębala, Małgorzata Szwech

8.06.2016
Wyszkowski Dzień Nauki

1.06.2016
Z okazji Dnia Dziecka Rektor SWPW, prof. Zbigniew Kruszewski, prorektorzy, dziekani, wykładowcy, pracownicy administracyjni zasiedli w szykownym, starodawnym fotelu w otoczeniu pluszaków, by przypomnieć wszystkim piękno starych bajek. Przez cały dzień na profilu FB Uczelni można było wysłuchać Bajek i i przypowieści I. Krasickiego

1.06.2016
Konferencja naukowa nt. Funkcjonowanie stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych w świetle zmian legislacyjnych. Dylematy i wyzwania.

23.05. 2016 - 30.06. 2016
Przyjmowanie dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na praktykę lub staż absolwencki

30.05.2016
Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli samorządu terytorialnego nt. „Komunikacja interpersonalna. Umiejętność pracy z trudnym klientem” – SWPW w Płocku, Filia w Iławie

28.05.2016
VIII Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Cheerleaders, Centrum Sportowo - Rekreacyjne Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

25.05.2016
Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli samorządu terytorialnego nt. „Komunikacja interpersonalna. Umiejętność pracy z trudnym klientem” – SWPW w Płocku

13-14.05.2016
Włodkowinalia. Święto studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

28.04.2016
Na mocy uchwały nr 174/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 28 kwietnia 2016 r. kierunek studiów Wychowanie fizyczne prowadzony w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym otrzymał pozytywną ocenę. Akredytacja została przyznana na okres 6 lat (maksymalny). Tym samym Wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia oraz organizacyjne. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.

16.04.2016
Akcja „Dzień Dobry”

15.04.2016
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku rozpoczęła realizację programu "Karta studenta i absolwenta Włodkowic Plus"

5.04.2016
Mecz charytatywny dla Franka

3.04.2016
Koncert charytatywny z cyklu Podaj dłoń

31.03.2016
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku otrzymała podziękowania za udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

22.03.2016
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski, Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku został odznaczony medalem "Zasłużony dla Płocka". Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 22.03.2016 r. podczas sesji Rady Miasta Płocka.

19.03.2016
W ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wykład poprowadziły panie:
• Barbara Smardzewska-Czmiel - Rzecznik prasowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, oddziału płockiego
• Kamila Jastrzębowska – Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz Oddziału ZUS w Płocku.
Tematem wykładu były Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka.

10.03.2016
Wzięliśmy udział w VII Targach Edukacyjnych „Od edukacji do pracy” w Wyszogrodzie

9.03.2016
Braliśmy udział w VI Szkolnych Targach Edukacji i Pracy

7.03.2016
Uczestniczyliśmy w Targach Edukacji i Pracy w Rypinie

3.03.2016
Wzięliśmy udział w Targach Edukacyjnych w Płońsku

24.02.2016
Uczestniczyliśmy w XII Targach edukacyjnych w Sierpcu

25.01.2016
Sesja naukowa na zakończenie Międzyuczelnianego Grantu Naukowo – Badawczego pn. „Dziecko w przestrzeni życia”

12.01.2016
Konferencja naukowa przygotowana przez Koło Naukowe Wydziału Administracji Ius Publicum „(Nie)równi w zatrudnieniu”

 


12.12.2015
Dzień Dawcy Szpiku w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

29.10.2015
Akcja Dopalam sportem
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Straż Miejska w Płocku oraz Komenda Miejska Policji zorganizowały akcję profilaktyczną dotyczącą przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy. Akcja pt. „Dopalam sportem” została przeprowadzona 29 października 2015 r. na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Przedsięwzięcie wpisuje się w akcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Dopalacze kradną życie”. Jest ono kontynuacją wrześniowej akcji „Dopalam crossfitem”. Tym razem wzięli w niej udział uczniowie płockich szkół ponadgimnazjalnych.
Celem projektu jest uświadomienie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych niebezpieczeństw płynących z zażywania dopalaczy. Planowane działania objęły pogadankę przygotowaną przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. W trakcie jej trwania wykorzystane zostały elementy multimedialne. Oprócz tego odbył się pokaz form spędzania wolnego czasu bez dopalaczy przygotowany przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wychowania fizycznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
W programie znalazły się także konkursy dla młodzieży, występy Zespołu Tanecznego SWPW „Impresja” oraz pokazy udzielana pierwszej pomocy przygotowane przez Akademickiego Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Część pokazowa odbyła się bezpośrednio po części wykładowej na terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego SWPW.

20.10.2015
Seminarium naukowe na zakończenie grantu Rektora SWPW „Działalność edukacyjna w Polsce w latach 1990 – 2015”.

10.2015
Słodki konkurs fotograficzny. Uczestnicy mieli znaleźć w swoim otoczeniu naukę. Nagrodą było 5 kg czekolady.

4.10.2015
Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. gen. dyw. Bogusław Pacek, pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. społecznych inicjatyw pro obronnych, prezes Federacji Organizacji Proobronnych nt. Wyzwania bezpieczeństwa i obronności Polski XXI wieku.

1.02 – 30.09.2015
Projekt „Kompetencje na start”, realizowany w ramach PO KL w partnerstwie z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym.

17.09.2015
Dopalam cross fitem
Fotogaleria z akcji profilaktycznej dotyczącej przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy pt. „Dopalam crossfitem”. Odbyła się ona 17 września 2015 r. Akcję zorganizowaliśmy przy współudziale Straży Miejskiej w Płocku, Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Klubu Vale Tudo Płock

09.2015
Akcja „Dziecko. Prawidłowy rozwój” – cykl bezpłatnych konsultacji z pedagogiem, psychologiem, logopedą i wychowawcą przedszkolnym.

09.2015
Bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy.

14-15.09.2015
Międzynarodowa Konferencja „Nauczyciel w systemie edukacji – obszary stagnacji i perspektywy rozwoju”.

24-28.08.2015
Warsztaty Taneczne z Impresją

19.06.2015
Konferencja podsumowująca 5letnit projekt Akademia Rozwoju Kompetencji

11.06.2015
Seminarium naukowe „Niepełnosprawni i pełnosprawni na dzisiejszym rynku pracy – koegzystencja czy konkurencja” zorganizowane przez Koło Naukowe wydziału Administracji Ius Publicum.

21.05.2015
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja patriotyczna młodzieży – 250 lat szkolnictwa wojskowego dla małoletnich w Polsce” współorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

18.05.2015
Wręczenie nagród w ramach konkursu fotograficznego „Bariery to złe maniery”. Zorganizowanego przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Rzecznika Osób Niepełnosprawnych UMP

13-15.05.2015
Kurs ITR w zakresie indywidualnych technik ratunkowych w wodzie, w którym uczestniczyli studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

24.04.2015
VII Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Cheereladers Grand Prix Polski Cheerladers 2015 – Centrum Sportowo – Rekreacyjne SWPW

21.03.2015
Wampiriada w SWPW

7-8.03.2015
Dzień Dawcy Szpiku w SWPW

2.03.2015
Gala finałowa plebiscytu „Przeglądu Technicznego”. Nasz Rektor, prof. Zbigniew Kruszewski został uhonorowany tytułem „Złoty inżynier”.


13.12.2014
Przedświąteczny Turniej League of Legends

7.12.2014
„Serce elfa – baśniowa opowieść o powstaniu Płocka” - przedstawienie w wykonaniu uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.

12.2014
Uczelnia włączyła się w akcję „Szlachetna paczka”. Jednym z płockich liderów była nasza studentka

11.12.2014
Wykład „Paweł Włodkowic i jego wkład w rozwój praw człowieka”.

11.2014
Konkurs „Najlepszy pomysł biznesowy Płocka” zorganizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wspólnie ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica i Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym.

23.10.2014
SWPW otrzymała dyplom uznania od Prezydenta Miasta Płocka w roku jubileuszu 80lecia krótkofalarstwa płockiego w podziękowaniu za wieloletnią pomoc i wspieranie środowiska krótkofalarskiego.

10.2014
Zawarcie porozumienia o współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym

10.2014
Słodki konkurs fotograficzny o 5 kg czekolady „Znajdź iluzję wkoło siebie”

10.2014
Zakończenie projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji II

10.2014
Nasi studenci włączyli siew działania w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

5.10.2014
Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015, wykład inauguracyjny wygłosił prof. Zw. Dr hab. Jerzy Bogdanienko pt. „Nowe nurty w zarządzaniu organizacją”.

09.2014
Dyplom dla Płocka – nasi laureaci
„Rockowe ogródki – muzyka – edukacja – integracja”, Monika Agnieszka Gębala
„Ocena działalności edukacyjnej Biblioteki dla dzieci im. W. Chotomskiej w latach 2011 – 2013 w opinii beneficjentów”, Bożena Wernik
„Ignacy Lasocki – życie, działalność, dorobek pedagogiczny”, Lidia Duszczyk-Michalak

6.09.2014
Spotkanie integracyjne „Terapia wśród zwierząt”

13.02 – 13.06.2014
Nasi studenci wzięli udział w ogólnopolskim konkursie BanRisk, w którym wcielili się w rolę menedżerów prowadzących wirtualny bank.

29.05.2014
Koło Naukowe Ius Publicum zorganizowało lokalne studenckie seminarium naukowe „Studia i co dalej”

28.05.2014
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku została członkiem Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

23.05.2014
Debata obywatelska z okazji Święta Samorządu Terytorialnego „Szanse i bariery samorządności w Polsce po 1989 roku” Wyszków

21-25.05.2014
Juwenalia Płockie

18.05.2014
VI Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Cheerleaders Grand Prix Polski 2014

14.05.2014
I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku przystąpiła do Rady Członków Mazowieckiego Klastra Chemicznego.

04.2014
Konkurs fotograficzny Płock Nieznany

9.04.2015
Lokalna Konferencja Studencka „Konsultacje społeczne – debata”

20.03.2014
Spotkanie otwarte pt. Manolo Cadenas – doświadczenia trenera

6.02.2014
Spotkanie przedstawicieli podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach przedsięwzięć z obszaru innowacji technologicznych oraz projektów naukowo – badawczych.

21.01.2014
Podpisanie przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku listu intencyjnego w zakresie utworzenia Centrum Biofeedback’u

12.01.2014
Grupa teatralna Odnova z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płock zaprezentowała przedstawienie „Jestem” w ramach zajęć warsztatowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz pedagogika rewalidacyjno – terapeutyczna.

10.01.2014
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła porozumienie z FPIN Instytutem Psychologiczno – Pedagogicznym Problemów Dzieciństwa Rosyjskiej Akademii Kształcenia (Moskwa)


18-24.11.2013
SWPW włączyła się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – Business Innovation Show.

11.2013
Grupa Impact z Zespołu Impresja zdobyła II. Wicemistrzostwo Świata Cheerleaders – Bangkok, Tajlandia

10.2013
XXII Inauguracja Roku Akademickiego, wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Tomasz Nałęcz „Między żyrandolem a fundamentami Rzeczypospolitej”

10.2013
Podpisanie umowy o współpracy z Federalnym Centrum Turystyki Młodzieżowo – Dziecięcej i Krajoznawstwa w Moskwie.

25-27.01.2013
Przedstawiciel naszej Uczelni brali udział w III Międzynarodowym Kongresie Pedagogów Socjalnych Rosji nt. Potencjał pedagoga socjalnego w modernizacji społeczeństwa rosyjskiego – stan i perspektywy z udziałem gości zagranicznych.

09.2013
Dyplom dla Płocka
Wyróżnienie dla 2 prac magisterskich
„Promocja honorowego krwiodawstwa na Ziemi Płockiej” – Ewelina Kita
„Ewaluacja e-learningowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno – biurowych” – Dariusz Wojtalewicz

29.05.2013
I Regionalne Forum Gospodarcze w Wyszkowie

11.05.2013
Dzień Lokalnych Inicjatyw Społecznych „Płockie Inspiracje” (Centrum Sportowo – Rekreacyjne SWPW)

25.04.2013
II Płocka Debata Oksfordzka.

04.2013
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał złoty certyfikat w uznaniu wysokiego standardu świadczonych usług.

14.03.2013
X Lokalna Konferencja Studencka „Samorządność studencka w społeczeństwie obywatelskim”.

27. 02.2013
Konferencja naukowa „Młodzieżowe rady miast i gmin – organizacja i działanie”

8.02.2013
Zawarcie porozumienia pomiędzy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku a Gminą Wyszków o współpracy w obszarze popularyzacji nauk, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz promocji.

4-8.02.2013
Warsztaty Tańca „Taneczne Impresje”

15-16.01.2013
Konferencja naukowa nt. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, przygotowana przez Wydział Administracji SWPW


24.11.2012
Akcja Honorowego Krwiodawstwa „Wampiriada”.

12 – 30.11.2012
Studenci z Akademickiego Koła PCK włączyli się w akcję „Godne dzieciństwo”.

19.11.2012
Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. Zbigniew Kruszewski został laureatem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za działalność społeczną w Towarzystwie Naukowym Płockim.

09.2012
Nagrodzeni absolwenci SWPw w konkursie „Dyplom dla Płocka”
Nagroda II stopnia w kategorii prac magisterskich:
Agata Słoniec „200 lat teatru w Płocku”
Jacek Krzemiński „Pozycja prawno – ustrojowa wójta, burmistrza, prezydenta miasta”.
Nagroda III stopnia w kategorii prac magisterskich:
Anna Grumanowska „Walka z wykluczeniem społecznym na przykładzie projektów w ramach PO KL na obszarze powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”.
Anna Mielczarek „Istota i skuteczność poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych na terenie Płocka i powiatu płockiego.

09.2012
Senat SWPW podjął uchwałę o przekształceniu większości prowadzonych kierunków studiów na studia o profilu praktycznym.

28.06.2012
Podpisanie porozumienia o długofalowej współpracy pomiędzy SWPW a Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego

10.05.2012
SWPW nawiązała współpracę z firmą CNH Polska sp.z o.o.

5.05.2012
Studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, reprezentujący Koło Strzelecko – Survivalowe „Perymetr” triumfowali w zawodach strzeleckich z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Arkadiusz Perlik zajął III miejsce w kategorii mężczyzn, a Sandra Szost I mi esice w kategorii kobiet.

3.04.2012
I Płocka Debata Oksfordzka.

24-25.03.2012
Mistrzostwa Polski Cheerleaders 2012

27.03.2012
Rosyjska Akademia Nauk Naturalnych na mocy statutu powołała prof. Z. Kruszewskiego na członka zagranicznego Akademii – Oddział w Jarosławiu

18.12.2011
XVIII Koncert Charytatywny Podaj dłoń – dla Oliwki i Sebastiana razem kolędujemy – Parafia pw. Św. Jakuba w Płocku

22-23.11.2011
„Powiedz mi a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; pozwól mi zrobić a zrozumiem.” – warsztaty przyrodnicze w zakresie fizyki i chemii dla dzieci w młodym wieku szkolnym.

20-21.10.2011
Konferencja naukowa „Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu”. Organizatorzy: Wydział Zarządzania oraz Redakcja „Humanizacji pracy”.

5.10.2011
Seminarium naukowo – biznesowe :Kompetencje źródłem efektywności i innowacyjności na rynku pracy”.

2.10.2011
XX Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

10.2011
Uruchomieni studiów na nowym kierunku – pracy socjalnej.

1.10.2011
Pierwsi studenci rozpoczęli studia w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji

19-20.09.2011
XX konferencja dydaktyczna „Głos tradycji – głos nowoczesności. Potrzeby i perspektywy rozwoju dydaktyki w krajach Europy środkowo – wschodniej”.

8.09.2011
Oficjalne zakończenie konkursu o prezydencji. Przedmiotem konkursu był esej „Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej”.
Nagrody otrzymali:
I miejsce – Mateusz Adamiak
II miejsce – Justyna Basior
III miejsce – Justyna Szwarocka
Wyróżnienie: Edyta Kurpińska, Jacek Jaworski
Organizator: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

09.2011
Rozpoczęcie projektu Akademia Kreatywnej Promocji

29.06.211
Konferencja „Innowacyjne Mazowsze – jak włączyć rezultaty i produkty innowacyjnych projektów PO KL do głównego nurtu polityki i praktyki”. Organizatorzy: Regionalny Ośrodek EFS i Delegatura w Płocku Urzędu Marszałkowskiego, patronat: Marszałek Województwa Mazowieckiego.

3-5.06.2011
Nasi studenci Czarek Lisiecki i Kamil Gawiński stanęli na podium XV Międzynarodowego Pucharu Polski Wushu w konkurencji Sanda.

20.05.2011
XIX Koncert Charytatywny Podaj dłoń – Pomóżmy Mateuszowi i jego rodzinie.

6.05.2011
Konferencja naukowa „Europejskie prawo administracyjne w praktyce polskiej”.

14.04.2011
Seminarium „Filozofia i planowanie strategiczne treningu w sportach walki” z udziałem wybitnych trenerów oraz zawodników reprezentacji Mongolii w boksie.

14.04.2011
Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziecko przewlekle chore i jego rodzina. Metody i formy pomocy

17.03.2011
Kosmiczna lekcja – łączność z członkami załogi ISS (International Space Station)

16.02.2011
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Regionalne Centrum Informacji Europejskiej podpisała z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” porozumienie na rzecz zapewnienie osobom niewidomym i słabo widzącym z całej Polski informacji o polskiej prezydencji w Radzie UE.

19.01.2011
Międzynarodowa sesja naukowa „Dostęp do informacji publicznej – wymiar praktyczny w jednostkach samorządu terytorialnego.

10.01.2011
SWPW była współorganizatorem konferencji naukowej „Wykorzystanie kapitału społecznego i intelektualnego dla zwiększenia innowacyjności Polski – jej makroregionów, regionów i miast.

7.12.2010
„Polubić siebie. Charakter czy natura”. Spotkanie w ramach „Klubu aktywnego człowieka”.

18.11.2010
Międzynarodowa konferencja naukowa „Umiejętność pokonywania stresu wyznacznikiem dojrzałej osobowości żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych”.

8-10.11.2010
„Innowacyjne Mazowsze – główny strategiczny partner naukowy i gospodarczy rozwoju Polski w najbliższym 20-leciu”.

12.10.2010
Spotkanie otwarte dla studentów z Jerzym Wenderlichem.


26.04.2009
Konferencja nt. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Polsce i na Ukrainie

22.04.2009
VI studencka konferencja naukowa płockich uczelni wyższych nt. „Kim warto być”

18.04.2009
Zespół Taneczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku "Impresja" wywalczył w pięknym stylu Mistrzostwo Śląska na V Mistrzostwach Śląska Cheerleaders w Sosnowcu

29.04.2009
XIII Koncert Charytatywny z cyklu Podaj dłoń „DLA KRZYSIA"

21.03.2009

Spotkanie z Waldemarem Pawlakiem, Wiceprezesem Rady Ministrów RP, Ministrem Gospodarki, Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Temat spotkania: Opcje walutowe, a kryzys gospodarczy.

27.02.2009
I Halowy Turniej Piłki Siatkowej Męskiej

14.01.2009 
Konferencja naukowa nt. Transfer wiedzy i innowacji w warunkach lokalnych.

styczeń
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-2-04-4003-226/08/09 Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Grudzień 2008
Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski otrzymał zaszczytną godność doctora honoris causa Jarosławskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. K.D. Uszyńskiego w Jarosławiu (Federacja Rosyjska). W swojej stuletniej historii Uniwersytet przyznał łącznie tylko sześć takich tytułów

11 i 12.10.2008
Filie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku rozpoczęły uroczyście kolejny rok akademicki. Inauguracje miały miejsce odpowiednio - Filia w Iławie 11. października 2008 r.; Filia w Wyszkowie - 12 października 2008 r.
Wykład inauguracyjny w Wyszkowie wygłiosił prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski nt. Dylematy gospodarcze współczesnego świata; w Iławie - prof. zw. dr hab. Bogdan Nowecki nt. Kształcenie ustawiczne nauczycieli.

5.10.2008
W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocu odbyła się XVII INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009. Miała ona miejsce w dniu 5 października 2008 roku w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym. Wykład inauguracyjny wygłosił Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych, prof. dr hab. Bronisław Misztal nt. Globalne wyzwania dla polskiej polityki międzynarodowej.

26-28.09.2008
W dniach 26-28 września 2008 roku, w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, odbył się III Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich Płocka. Celem Festiwalu jest promowanie wartości, które niesie ze sobą wychowanie przez sport w duchu rywalizacji „fair play”, integracja wszystkich środowisk na rzecz eliminowania patologii przemocy i agresji w szkole przez kompetentne wdrażanie judo oraz innych sztuk walki do systemu edukacji szkolnej.

9-14.09.2008
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Edukacja, nauka i ekonomia w uniwersytetach. Integracja międzynarodowego obszaru edukacyjnego.
W dniach 9-14 września 2008 r. odbyło się piąte z kolei spotkanie z cyklu konferencji poświęconych kreowaniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej, wiążącej problemy nauki i edukacji. Gospodarzem spotkania była Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

11.06.2008
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zorganizowała wykład dr. Jamesa F. Brennana nt. „Edukacja w erze globalizacji w XXI wieku – szanse i zagrożenia”.

1.06.2008
W Kościele Św. Jakuba w Imielnicy odbył się XII KONCERT CHARYTATYWNY Z CYKLU „PODAJ DŁOŃ” – „dla Karoliny”.
Wystąpili: Kameralny Chór Akademicki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz grupa „Victoria” ze Szkoły Podstawowej nr 20
pod batutą Małgorzaty Szpotańskiej
Akompaniament: Maciej Milczarek.
Podczas trwania koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy, z której całkowity dochód został przekazany Karolinie, ciężko chorej uczennicy Gimnazjum nr 6 w Płocku.

29.05.2008
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Zarządzania zorganizowała konferencję nt. Ekonomia społeczna na Mazowszu – przegląd dobrych praktyk. Odbyła się ona 29 maja 2008r. na terenie Uczelni, budynek G, początek godz. 10:00.
SWPW reprezentował dr Radosław Knap (Wydział Zarządzania), który przedstawił referat nt. Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej z funduszy krajowych i zagranicznych.
Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie.

11.03.2008
W terminie 11 marca do 10 czerwca 2008 na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku pracuje radiostacja amatorska pod znakiem okolicznościowym SN0SWPW.

28.02.2008
Konferencja pn. „Partnerstwo lokalne - drogą do rozwoju Mazowsza”

luty 2008
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o rozpoczęciu współpracy asesorskiej z dr. Kazimierzem Waluchem, Prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej SWPW

styczeń 2008

Utworzenie Koła Naukowego PCK

styczeń 2008
Spotkanie w ramach programy Pasdel /Uniwersytet Karola w Pradze/

18.10.2007
Konferencja podsumowująca projekt „Kliknij w przyszłość”

Grudzień 2007
Dwaj pracownicy Uczelni, Piotr Nasiadko i Michał Luczewski , zostali asesorami oceniającymi projekty w ramach PO KL.

Grudzień 2007
Nasza Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym

listopad 2007
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku została zarejestrowana w sieci NISPACEE

29 listopada 2007
Młodzieżowe Europejskie Targi Pracy

20-21.11.2007
Konferencja nt. Możliwości i organiczenia kształcenia ustawicznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego

13.11.2007
15 urodziny naszej Uczelni

październik 2007
Przyznanie kierunkowi „Pielęgniarstwo” akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej

10.10.2007
Rektor naszej Uczelni został wybrany na przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

7.10.2007
XVI Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 połączona z Biesiadą studencką

wrzesień – październik 2007
Staż przedstawicieli ukraińskich centrów informacji europejskiej „Ukraina na drodze do Unii Europejskiej”

15-16.09.2007
II Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich Płocka

24.06.2007
Koncert Kameralnego Chóru Akademickiego SWPW pt. "Przed wakacyjnym rozstaniem" połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz Domu Samotnej Matki w Białej Starej.

16.06.2007
FIESTA MEXICANA pod patronatem Andrzeja Sucheckiego, Konsula Honorowego Meksyku w Gdańsku . W programie znalazły się m.in. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Meksyk – wirtualna podróż marzeń”; wkład „Relacje dyplomatyczne Meksyk – Polska”, który wygłosi dr Krzysztof Smolana; koncert muzyki meksykańskiej; wystawa „Meksyk w fotografii” oraz dokumentów historycznych.

15.06.2007
POKAZ ZESPOŁU TANECZNEGO SWPW „IMPRESJA” z okazji zakończenia sezonu w roku akademickim 2006/2007

Maj 2007
Przyznanie Uczelni po raz drugi Certyfikatu "Wiarygodna Szkoła"

Maj 2007
Otrzymanie przez Uczelnię akredytacji programu nauczania studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania opieką zdrowotną

24.05.2007
Wizyta delegacji z Chin

22-24.05.2007
Lekcje z cyklu "Zwiedzamy Europę - lekcja o Szkocji", które przygotowali i poprowadzili studenci SWPW

28.04.2007
Kolejny sukces Zespołu Tanecznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku „Impresja”, który zdobył trzy I miejsca w 3 kategoriach wiekowych na III Mistrzostwach Pomorza Zespołów Cheerleaders w Słupsku

17.04.2007
IV Lokalna Konferencja Sudencka nt. Praca - sens życia młodego człowieka

4.04.2007
Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli WOS

30.03.2007
Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli WOS

23.03.2007
Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli WOS

9.03.2007
Konferencja inaugurująca funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

8.02.2007
Przyznanie kierunkowi studiów Administracja akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej

20.01.2007
Wykład otwarty pt. "Człowiek a muzyka" - prowadzenie Joanna Rawik

20.01.2007
Koncert z cyklu "Muzyka w auli". Wystąpili: Kameralny Chór Akademicki SWPW, Joanna Rawik, Płocki Kwintet Smyczkowy

19.01.2007
Spotkanie dotyczące działalności Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zorganizowane przez studentów Uczelni dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku