UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

  

WOLNY DOSTĘP DO ŚWIATOWYCH ZASOBÓW WIEDZY

 

 

Informujemy, że nasza Uczelnia uzyskała dostęp do najnowszych naukowych baz danych. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji. Do dyspozycji są trzy naukowe bazy danych: Elsevier, Springer, Web of Science. Część z nich zawiera pełne teksty czasopism, w innych są abstrakty i cytowania (wszystkie w języku angielskim). Bazy są szczególnie przydatne dla osób pracujących nad swoimi pracami dyplomowymi, pomogą w pracy naukowej i staną się źródłem wielu badawczych inspiracji. Studenci i pracownicy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku mogą korzystać z baz na terenie biblioteki i Uczelni poprzez komputery tam umieszczone (dostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy). Korzystanie z baz jest bezpłatne.

 

Naukowa Baza Danych - dostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy

WEB OF KNOWLEDGE

http://isiknowledge.com/ (dostęp na serwerze wydawcy)

http://zatoka.icm.edu.pl/sci/ (dostęp do bazy SCI na serwerze w ICM)

 

Web of Knowledge rejestruje zawartość czasopism naukowych i umożliwia sprawdzenie cytowań (tzn. kto, gdzie, kiedy, ile razy odwoływał się do pracy danego autora).

 

W WEB OF KNOWLEDGE znajdziesz:

· Abstrakty,

· informacje bibliograficzne,

· afiliacje autorów,

· wykazy publikacji cytowanych przez autora (tj. przypisy, bibliografię załączników),

· wykaz publikacji cytujących konkretne artykuły,

· linki do pełnych tekstów jeśli są one dostępne w ramach baz subskrybowanych przez bibliotekę.

 

WEB OF KNOWLEDGE obejmuje pakiet baz abstraktowo – bibliometrycznych:

· Science Citation Index Expanded ( od 1945 roku),

· Social Sciences Citation Index (od 1956 roku),

· Arts & Humanities Citation Index (od 1975 roku),

· Conference Proceeding Citation Index – Science (od 1990 roku),

· Conference Proceeding Citation Index – Social and Humanities (od 1990 roku) oraz dodatkowe bazy:

· MEDLINE (od 1950 roku)

· Journal Citation Report (2003)

 

Indeksy cytowań WEB OF SCIENCE jest powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o piśmiennictwie naukowym, a także uniwersalnym narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego danej osoby.

Kurs obsługi bazy znajdą państwo pod tym adresem:

http://wokinfo.com/training_support/training/

SPRINGER / SPRINGER LINK

http://www.springerlink.com/ (dostęp na serwerze wydawcy)

http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer (dostęp na

serwerze w ICM)

 

Umożliwia dostęp do pełnotekstowych czasopism SPRINGER w wersji elektronicznej, pełnej kolekcji e-booków wydanych przez SPRINGERA w roku 2005, a także kolekcji 9983 e-książek wydanych w latach 2009 – 2011.

 

SPRINGER LINK ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje:

· architekturę i projektowanie,

· nauki biomedyczne,

· biznes i ekonomię,

· nauki chemiczne,

· informatykę,

· nauki o ziemi i środowisku,

· nauki społeczne, humanistyczne i prawo,

· matematykę i statystykę,

· medycynę,

· fizykę oraz astronomię

 

Zawiera:

· wszystkie 1955 bieżących czasopism SPRINGER, w tym ponad 1128 tytułów czasopism z archiwami sięgającymi 1997 roku oraz dodatkowo 734 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez SPRINGER od innych wydawców na przestrzeni ostatnich lat,

· kolekcję 3009 e-booków wydanych przez wydawnictwo SPRINGER w roku 2005,

· archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996,

· archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997 – 2008.

Kurs obsługi bazy w postaci anglojęzycznego filmu znajdą państwo pod tym adresem:

http://www.youtube.com/watch?v=lyR5RxHczHg

SCIENCE DIRECT

http://www.sciencedirect.com/ (dostęp na serwerze wydawcy)

http://vls.icm.edu.pl/ss.html (dostęp na serwerze w ICM)

Jedna z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo ELSEVIER.

 

Zakres tematyczny SCIENCE DIRECT to:

· nauki ścisłe, inżynieria, informatyka, technologie,

· nauki techniczne,

· energetyka,

· materiałoznawstwo,

· nauki biologiczne, medycyna kliniczna, ochrona środowiska, rolnictwo,

· chemia, inżynieria chemiczna,

· nauki społeczne i humanistyczne.

 

Baza zapewnia dostęp do:

· pełnych wersji artykułów (wraz z grafiką w formacie PDF), opublikowanych w latach 1995 – 2010,

· spisów treści poszczególnych numerów,

· danych bibliograficznych,

· abstraktów wszystkich artykułów

 

SCIENCE DIRECT to:

· ponad 2151 głównie anglojęzycznych czasopism bieżących z listy Science Direction w tym ok. 1650 tytułów o zasięgu chronologicznym sięgającym roku 1995,

· archiwami ponad 370 tytułów nie kontynuowanych, wydawanych bezpośrednio przez ELSEVIER.

Kurs obsługi bazy znajdą państwo pod tym adresem:

http://trainingdesk.elsevier.com/sciverse-sciencedirect.

Kobieta w religiach świata

Jednym z czynników kształtujących historię ludzkości i najsilniej oddziałujących na...

WIĘCEJ

Porozumienie z Orlen Laboratorium

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła porozumienie o...

WIĘCEJ

Ciekawa prezentacja

Studenci kierunku zarządzanie o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy odwiedzili...

WIĘCEJ

Dydaktyka programowania i algorytmiki

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje projekt pn...

WIĘCEJ

UWAGA NA FAŁSZYWE MAILE

  Cyberprzestępcy mogą podszywać się pod naszą uczelnię.Prosimy o skrupulatne sprawdzanie...

WIĘCEJ

Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku

  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku po raz kolejny...

WIĘCEJ