UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

18.05.2019
Międzynarodowy wykład otwarty Prof. Sat Bir Singh Khalsy z Harvard Medical School pt. Wpływ ćwiczeń jogi na nasze zdrowie i sprawność w świetle badań naukowych.
Sat Bir Khalsa, PhD, od wielu lat prowadzi zaawansowane badania kliniczne dotyczące przydatności ćwiczeń jogi i medytacji dla poprawy zdrowia psychofizycznego i dobrego samopoczucia. Jest autorem pierwszej książki o jodze wydanej przez Harvard Medical School pt. Your Brain on Yoga i jest redaktorem podręcznika medycznego The Principles and Practice of Yoga in Health Care (Zasady i praktyka jogi w ochronie zdrowia). Od 2005 roku prowadzi kurs Mind-Body Medicine w Harvard Medical School, jest dyrektorem ds. badań w Instytucie Badawczym Kundalini, dyrektorem naukowym Centrum Jogi i Zdrowia Kripalu, redaktorem naczelnym International Journal of Yoga Therapy oraz certyfikowanym instruktorem jogi Kundalini

 


11.05.2019 

Międzynarodowy wykład otwarty Pani Profesor Larisy N. Utkina nt. Education in modern world (fundamental vs practice-oriented, face-to-face vs/+ online, information/knowledge vs personal development/upbringing, etc.). Język wykładowy - język angielski.

11.05.2019
Międzynarodowe seminarium na temat: Zarządzanie klubem sportowym w środowisku lokalnym /Management of a sports club in a local environment/
CELE SEMINARIUM:
Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom związanym z zarządzaniem klubem sportowym w środowisku lokalnym. Wynikiem tych kontaktów formalnych i nieformalnych, współpracy na różnych poziomach czy zaangażowania w życie klubu różnych podmiotów, jest możliwość rozwoju klubu, jako miejsca ogniskującego aktywność społeczności lokalnej w osiąganiu określonych celów. Takie ujęcie zagadnienia sprawia, że klub staje się istotnym czynnikiem budowania tożsamości lokalnej, wynikającej z dumy mieszkańców, satysfakcji zawodników i kibiców z osiąganych wyników oraz identyfikacji z barwami i godłem klubu, kojarzonym, jako wartość i własność społeczności lokalnej. Seminarium organizowane jest w ramach projektu STEP ONE – Sport Traditions Educate Players of New Europe.
WYSTĄPIENIA:
• Iacovos Koumi, Deryneia Municipality, Cypr - Management of the volley ball club in a local environment
• Giuliano Todisco, Przewodniczący UISP (Unione Italiana Sport Popolare) Terni, Włochy - Sport for All - The role of UISP in supporting amateurial sport organisations in Italy
• Marco Clarioni, Hortae Pediludium 2014 D.P.F.C., Terni, Włochy - The birth of a sport association. Management and troubles
• Federico Testacuzzi, Sbandieratori di Orte - Management of a traditional sport organisation. The importance of transgenerational cooperation
• Anna Młodawska-Niedzielska, Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Promocji i Sportu Urzędu Miasta Płocka, Polska – Finansowanie płockiego sportu na przykładzie płockich stowarzyszeń kultury fizycznej
• Karolina Koper, Starostwo Powiatowe w Płocku, Polska
• dr Sylwia Gocłowska, Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Polska – Wolontariat w klubie sportowym
• dr Kazimierz Waluch, Wydział Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Polska – Współpraca klubu sportowego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Fundacji IRSiE
• Rafał Marzec, prezes klubu SPR Handball Płock, Polska – Powstanie i rozwój amatorskiego klubu sportowego na przykładzie SPR Handball Płock

10.05.2019
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku Pracy”
Prelekcje:

 • Mgr Anna Grochowska (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy), Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego
 • Dr Marzena Kruk (UMCS, Lublin), Studia i praca. Studenci zagraniczni z krajów Partnerstwa Wschodniego w Polsce i ich plany zawodowe
 • Dr Piotr Sadowski (UMK, Toruń), Czy zezwolenia na pracę w Polsce i oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia obywatelowi państwa trzeciego wykonywania pracy w Polsce są komplementarnymi instrumentami odpowiadającymi na potrzeby polskiego rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców?
 • Dr Agata Skorek (SWPW, Płock) – Brexit – koniec migracji pracowników z UE?
 • Dr hab. Iwona Barwicka-Tylek (UJ, Kraków), Prawo do pracy czy może prawo do lenistwa – o nieoczywistym związku wolnego rynku i demokracji
 • Dr hab. Olha Zolotar (Narodowa Akademia Nauk Prawnych Ukrainy, Kijów), Bezpieczeństwo informacyjne pracownika
 • Dr associate prof. Anfisa Naszinec-Naumova (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenko, Kijów), Methods of work with personnel in the field of information protection system
 • Dr Edyta Bogdańska (SWPW, Płock), Prawo pracy w 2019 r. - zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy
 • Dr Krzysztof Buczkowski (PWSZ, Płock) Motywacja do odbycia stażu wyznacznikiem aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 • Dr Marcin Kaźmierczuk (UWM, Olsztyn), Zrzeszanie się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego
 • Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Bukowski (UKW, Bydgoszcz), Rynek pracy szkolnictwa wyższego
 • Dr associate prof. Larisa N. Utkina (Moscow State University of Psychology and Education, Moskwa), prof. dr Svetlana Makhmudova (Moscow State University of Psychology and Education), Russian labour market in the sphere of education
 • Dr Andrzej Jagodziński (PWSZ, Płock), dr Agnieszka Krzętowska (PW, Płock), Potrzeby i oczekiwania mieszkańców subregionu płockiego w obszarze rynku pracy
 • Mgr Agata Tymicka (KUL, Lublin), Dłużnicy wpisani do KRD – wykluczeni z rynku pracy?
 • Mgr Elżbieta Wituska (SWPW, Płock), Kontrowersje natury formalno - prawnej w przedmiocie kluczowych zmian w zakresie nawiązania oraz trwania stosunku pracy organu wykonawczego gminy na przykładzie Prezydenta Miasta Płocka
 • Dr Olgierd Górecki (UŁ, Łódź), Prawno-naturalna perspektywa postrzegania zjawiska pracy w ujęciu ewolucji koncepcji politycznych od klasycznego liberalizmu po współczesny libertarianizm
 • Dr Krzysztof Garczewski (UKW, Bydgoszcz), Niemiecki rynek pracy - historia i współczesność
 • Dr Anna Garczewska (UKW, Bydgoszcz) "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" oraz "humanistyka drugiej generacji" na UKW - przygotowanie dziennikarzy i graczy do wejścia na rynek pracy

13.04.2019
Profesor Jim McKinley poprowadził w formie konwersatorium zajęcia w ramach lektoratu języka angielskiego ze studentami z kierunku Informatyka. Jim McKinley jest profesorem nadzwyczajnym TESOL i lingwistyki stosowanej w University College London – Institute of Education. Studenci aktywnie uczestniczyli w zajęciach, doskonaląc znajomość języka angielskiego z ekspertem w dziedzinie nauczania tego języka, jako języka globalnego, tzw. „Global Englishes”.

 

20.01.2019
Spotkanie studentów III semestru studiów licencjackich kierunku Zarządzanie Panem Mudi Elgebaly (Egipt). Prelegnet zamieszkał w Polsce i otworzył własny biznes. Zgodził się podzielić swoją historią, wrażeniami dotyczącymi życia w Polsce oraz opowiedzieć o różnicach jakie występują między naszymi kulturami. Porównywał jak w Polsce i w Egipcie prowadzi się biznes, jakie są podobieństwa i różnice.

 

5.10.2018
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uczeń zdolny w systemach edukacyjnych Polski, Rosji i Niemiec"
W programie:
Wystąpienia Gości z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Jarosławiu (Rosja)

 • Rozwój utalentowanego dziecka, nowoczesne podejście – prof. Władimir Wasiliewicz Afanasjew
 • Rozwój talentów społecznych u dzieci – prof. Michaił Rożkow

Wystąpienia pracowników naukowo-dydaktycznych SWPW oraz pracowników MSCDN w Płocku

 • Jak stymulować rozwój mózgu małego dziecka? – dr Maria Chmielewska
 • Kim jest uczeń zdolny? – dr Maria Cichocka
 • Uczeń zdolny w polskim prawie oświatowym – dr Agnieszka Woroniecka-Borowska
 • Najzdolniejsi płoccy uczniowie zrzeszeni w DELTAKLUB – mgr Joanna Pocałuń
 • Uczeń wybitnie zdolny w systemie edukacji Niemiec i Polski – doc. dr Andrzej Gałkowski

4-10.06.2018
W dniach 4-10 czerwca 2018 roku dr Kazimierz Waluch, wykładowca Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku przebywał w Cagliari (Włochy) na zaproszenie Università di Cagliari, DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, w ramach programu Erasmus. Opiekunem z ramienia DICAAR była prof. Anna Maria Clavitti.

Celem wyjazdy było wzmocnienie umiejętności badawczych, wymiana doświadczeń z nauczycielami akademickimi i naukowcami w zakresie dziedzictwa kulturowego, znaczenia wielokulturowych europejskich społeczeństw, znaczenia kultury dla rozwoju regionalnego, zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego regionów europejskich, znaczenia środowiska wielokulturowego dla edukacji młodych Europejczyków. Wartością dodaną są nowe treści pozwalające na rozszerzenie zakresu materiału dydaktycznego dla studentów oraz poznanie nowych metod nauczania wzbogacających aktualne treści o elementy dziedzictwa kulturowego. Ta wartość dodana związana jest bezpośrednio z strategią rozwoju Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Cele wizyty w Università di Cagliari, DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura określone zostały następująco:
- rozwijanie współpracy badawczej między instytucjami, umożliwienie wspólnych projektów (przygotowanie, wdrożenie, testowanie), rozwój zawodowy, wymiana doświadczeń oraz promowanie i rozpowszechnianie wiedzy,
- międzyinstytucjonalna współpraca w zakresie wymiany personelu,
- rozwój współpracy prowadzący do udoskonalenia treści nauczania,
- dyskusja na temat badań naukowych prowadzonych w sferze zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Główne działania, które zostały podjęte podczas wizyty:
- omówienie osiągnięć naukowych instytucji przyjmującej,
- wymiana informacji dotyczących zakresu badań związanych z dziedzictwem kulturowym,
- omówienie zakresu ewentualnej współpracy w badaniach naukowych,
- omawianie metod rozpowszechniania wyników badań: wymiana doświadczeń, dyskusja o czasopismach naukowych i publikacjach,
- omówienie możliwości wykorzystania wyników badań w celu wzbogacenia procesu uczenia się.
Dodatkowo dr Waluch wziął udział w zajęciach w Barumini (okolice Cagliari), gdzie pokazywany był przykład architektonicznego dziedzictwa kultury nuragijskiej na Sardynii, stanowiący aktualnie ważny impuls dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Efektem wizyty był wstępny plan przygotowania projektów, opracowywanych przez naukowców Università di Cagliari, DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura oraz naukowców Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

14-18.05.2018
W dniach 14-18.05.2018 r. Dziekan Wydziału Administracji SWPW w Filii w Iławie, dr Rafał Kania przebywał z wizytą na Wydziale Prawa i Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki. Podczas pobytu dr Kania wygłosił wykłady:– Political and Legal Ideas and The System of Government in The Republic of Poland - Київcький Унiверcитeт Імeнi Бopиcа Гriнчeнкa (Yкpaїнa), Факультет права та міжнародних відносин
- Evolution of the Polish Political and Legal Thoughts. From the Past to the Present Day - Київcький Унiверcитeт Імeнi Бopиcа Гriнчeнкa (Yкpaїнa), Факультет права та міжнародних відносин Ponadto Dziekan Kania uczestniczył w obradach "okrągłego stołu", których przedmiotem były:
- Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблема вирішення, Київcький Унiверcитeт Імeнi Бopиcа Гriнчeнкa (Yкpaїнa), Факультет права та міжнародних відносин
- Сучасні проблеми муніципального права, Київcький Унiверcитeт Імeнi Бopиcа Гriнчeнкa (Yкpaїнa), Факультет права та міжнародних відносин Podczas pobytu omówione zostały przez dziakana Wydziału Prawa i Stosunków Międzynarodowych prof. Ihora Hrytsiaka oraz Dziekana Wydziału Administracji (Filia w Iławie) dr. Rafała Kanię obszary współpracy między uczelniami ukraińską i polską w zakresie problematyki samorządu terytorialnego

26-27.04.2018
Delegacja ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wzięła udział w Międzynarodowym Forum pod hasłem „Eurazjatycki Dialog Edukacyjny". Odbyło się ono w Jarosławiu nad Wołgą. Forum zorganizowane zostało przez Władze Obwodu Jarosławskiego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej. Koordynatorami Forum był Wydział Edukacji Obwodu Jarosławskiego, Jarosławski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego oraz Jarosławski Instytut Rozwoju Edukacji.

23-27.10.2017
W dniach 23-27.10.2017 r. Tbilisi (Gruzja), dziakan Wydziału Administracji SWPW w Filii w Iławie dr Rafał Kania uczestniczył w międzynarodowej konferencji: Influence of Religion on State and Law: Historical Contexts, Faculty of Law, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Podczas konferencji dr Kania wygłosił referat: Religion in the legal system of the Kingdom of Poland (1815-1830).