Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

AZS Włodkowic

AZS to organizacja studencka o charakterze sportowym. Zrzesza ponad 200 studentów w 10 sekcjach: pływania, brydża sportowego, piłki nożnej halowej, piłki nożnej, piłki koszykowej mężczyzn, piłki siatkowej (mieszanej), szachów, wio-ślarskiej, żeglarskiej, rowerów górskich.

Aktualności

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych