Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Sekretariat
mgr Ewa Sulkowska
Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 39, I piętro
tel. 24 36 64 130

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dziekan Kolegium Studiów Pedagogicznych i Wychowania Fizycznego - dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. SWPW

Informacje na temat rekrutacji na powyższy kierunek udzielane są w Sekretariacie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 1)
tel. (0 24) 366 41 00, 366 41 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat
mgr Ewa Sulkowska
Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 39, I piętro
tel. 24 36 64 130

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dziekan Kolegium Studiów Pedagogicznych i Wychowania Fizycznego - dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. SWPW

Informacje na temat rekrutacji na powyższy kierunek udzielane są w Sekretariacie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 1)
tel. (0 24) 366 41 00, 366 41 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponował:

  • zaawansowaną i pogłębioną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiącą zakres pedagogiki, podstaw psychologii, filozofii, aksjologii oraz społecznych problemów wychowania;
  • przygotowaniem merytorycznym i metodycznym w zakresie różnych dziedzin edukacji, w tym współczesnych technik informacyjnych oraz podstaw nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III;
  • umiejętnością diagnozowania zróżnicowanych możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych przez różne czynniki oraz wspierania ich rozwoju także
    w ramach edukacji integracyjnej i włączającej;
  • kompetencjami komunikacyjnymi i umiejętnościami współpracy umożliwiającymi skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w działalność wychowawczo-edukacyjną, w tym z rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami;
  • kompetencjami niezbędnymi do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy, w tym umiejętnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
    wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne.

Ponadto absolwent będzie dysponował znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie i uprawnienia do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach edukacyjnych: szkołach podstawowych (kl. I-III) oraz przedszkolach.

Aktualności

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych