UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje projekt pn. „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”
(umowa nr: POWR.03.05.00-00-A070/19-00).

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022 dla ścieżki MINI.
Zaplanowano, iż w ramach opracowanego i wdrożonego Projektu wezmą w nim udział 102 osoby.
Grupą docelową projektu jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, kadra uczelni tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca i pośrednią studenci. W Projekcie działania nie są kierowane bezpośrednio do studentów, ale będą oni odbiorcami ostatecznymi tj. osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu do których kierowana będzie oferta uczelni.
Główne rezultaty:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności
48 pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje dydaktyczne
8 pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje zarządcze
95 osób przez realizację szkoleń, podniesie swoje kompetencje w zakresie dostępności w SWPW
95 przedstawicieli kadry Uczelni, dzięki wsparciu EFS podniesie swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej
Zadania:
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze struktury organizacyjnej w SWPW
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze architektury w SWPW
Poprawa dostępności i rozwój zaplecza technologicznego i obszarze technologii wspierających w SWPW
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze procedur w SWPW
Poprawa dostępności i realizacja wsparcia edukacyjnego osób z różnymi niepełnosprawnościami w SWPW
Realizacja szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej, administracyjnej
i zarządzającej w SWPW

Wartość projektu: 993985,81 zł, dofinansowanie ze środków UE: 964 166,14 zł. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2020 r.–30.09.2022 r.

Zapytania ofertowe

 Szkolenie dla pracowników

 

 

Zapraszamy na seminarium pedagogiczne

Dziekan Kolegium Studiów Pedagogicznych i Wychowania Fizycznego Szkoły Wyższej im...

WIĘCEJ

Ciekawa pozycja na rynku wydawniczym

Polecamy Państwa uwadze nową, ciekawą pozycję na rynku wydawnicznym. Sławomir ZalewskiKontrola...

WIĘCEJ

Wsparcie dla studentów

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica...

WIĘCEJ

Pozytywna ocena dla pedagogiki

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem zespołu...

WIĘCEJ

Dyplom dla Płocka

Drodzy studenci, ogłoszono XVI edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” na...

WIĘCEJ