UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje projekt pn. „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”
(umowa nr: POWR.03.05.00-00-A070/19-00).

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022 dla ścieżki MINI.
Zaplanowano, iż w ramach opracowanego i wdrożonego Projektu wezmą w nim udział 102 osoby.
Grupą docelową projektu jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, kadra uczelni tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca i pośrednią studenci. W Projekcie działania nie są kierowane bezpośrednio do studentów, ale będą oni odbiorcami ostatecznymi tj. osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu do których kierowana będzie oferta uczelni.
Główne rezultaty:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności
48 pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje dydaktyczne
8 pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje zarządcze
95 osób przez realizację szkoleń, podniesie swoje kompetencje w zakresie dostępności w SWPW
95 przedstawicieli kadry Uczelni, dzięki wsparciu EFS podniesie swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej
Zadania:
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze struktury organizacyjnej w SWPW
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze architektury w SWPW
Poprawa dostępności i rozwój zaplecza technologicznego i obszarze technologii wspierających w SWPW
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze procedur w SWPW
Poprawa dostępności i realizacja wsparcia edukacyjnego osób z różnymi niepełnosprawnościami w SWPW
Realizacja szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej, administracyjnej
i zarządzającej w SWPW

Wartość projektu: 993985,81 zł, dofinansowanie ze środków UE: 964 166,14 zł. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2020 r.–30.09.2022 r.

Zapytania ofertowe

 Szkolenie dla pracowników

 

 

Dyplom dla Płocka

Drodzy studenci, ogłoszono XVI edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” na...

WIĘCEJ

Profesjonalny Profilaktyk

Studenci kierunku Pedagogika naszej Uczelni mieli możliwość udziału w bezpłatnym...

WIĘCEJ

Zielona energia we Włodkowicu

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła 15 października...

WIĘCEJ

Sukces naszego wykładowcy

Miło nam poinformować, iż prof. SWPW dr hab. inż. Remigiusz...

WIĘCEJ

XXIX Inauguracja Roku Akademickiego

Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu z okazji XXIX Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 już za...

WIĘCEJ

Grywalizacja w edukacji na odległość

14 maja 2020 roku odbyło się webinarium o nazwie „Nowa...

WIĘCEJ