UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

 

PŁOCK, IŁAWA, WYSZKÓW...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW) to uczelnia kształcąca na wysokim, europejskim poziomie. Dokłada wszelkich starań, by sprostać wymaganiom współczesnego świata. Jest jedną z najstarszych niepaństwowych uczelni w Polsce. Wszelkie działania podejmowane przez władze SWPW mają na celu szeroko pojęte dobro studenta, ponieważ naukową atmosferę każdej uczelni tworzą przede wszystkim ludzie. Takie pojmowanie rzeczywistości pozwala na kształcenie specjalistów, ludzi w należyty sposób wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne na współczesnym, wymagającym rynku pracy.
SWPW to jednostka macierzysta w Płocku oraz filie w Iławie i Wyszkowie.

NOWOCZESNE TREŚCI, CIEKAWA OFERTA EDUKACYJNA
Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wprowadzenie do programu studiów nowoczesnych treści. W myśl założeń Strategii Lizbońskiej dąży do właściwego wykształcenia młodzieży w celu rozbudowywania gospodarki opartej na wiedzy. Poprzez ciągły rozwój wprowadza w życie dokument e-Europa. Jednym z priorytetów Uczelni jest współtworzenie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich.
SWPW, jako uczelnia o europejskim standardzie respektuje także postanowienia Deklaracji Bolońskiej. Dokłada wszelkich starań, by realizować jej cele w ramach tzw. procesu bolońskiego. Sposoby realizacji celów poświęconych idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego są podstawą do podejmowanych przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku działań. Wśród nich znajduje się kształcenie na studiach dwustopniowych. Prowadzone są także intensywne prace nad wprowadzeniem punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS). W procesie nauczania w znaczący sposób propagowana jest także problematyka europejska.
Pracownicy i wykładowcy SWPW są świadomi, że współczesny świat cechujący się szybkim i gwałtownym rozwojem nauki i techniki stawia przed nimi wysokie wymagania. Potwierdzeniem skuteczności działań w tym zakresie są decyzje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zezwalające na prowadzenie studiów magisterskich na trzech kierunkach oraz uruchomienie dwóch Filii Szkoły: w Iławie i Wyszkowie. Filie są integralną częścią jednostki macierzystej. Prowadzą kształcenie na wysokim poziomie oferując swoim studentom nowoczesną infrastrukturę, wyspecjalizowaną kadrę oraz bogate programy nauczania. W październiku 2004r. w Filii w Wyszkowie uruchomiono nowy kierunek studiów – pielęgniarstwo, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Prowadzenie kierunku medycznego przez uczelnię niepubliczną jest ewenementem na skalę ogólnopolską.

AKREDYTACJE I CERTYFIKATY
Wymiernym wskaźnikiem poziomu świadczonych usług z pewnością są akredytacje udzielone SWPW, w tym między innymi przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wyrazem wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania uczelnią z pewnością jest międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000 wydany przez zagraniczną jednostkę certyfikującą. Warty podkreślenia jest fakt, iż zakres certyfikacji obejmuje całość działalności Uczelni, co stanowi wyjątek w skali krajowej.

PROEUROPEJSKA UCZELNIA
Uczelnia realizuje rozliczne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POMOC NA RYNKU PRACY
W strukturach SWPW działa także Biuro Karier Zawodowych. W 2003 roku Biuro zostało wpisane do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymało CERTYFIKAT 193 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Nie jest to instytucja komercyjna. Finansowana jest głównie z funduszy Uczelni.
Głównym celem Biura jest pomoc studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów między nauką, a rynkiem pracy. Wynika on w bezpośredni sposób z dbałości Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku o losy studentów i absolwentów.
Główne obszary działania to: działania doradcze i szkoleniowe: poradnictwo indywidualne, testy psychologiczne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu się do kontaktów z pracodawcą; działania informacyjne: własne publikacje i poradniki, bezpłatna dystrybucja poradników, dostęp do baz danych firm, informacje o ofertach pracy dla studentów i absolwentów; działania badawcze: badania ankietowe studentów i absolwentów; kontakty z pracodawcami: prezentacje firm na uczelni, targi pracy. Biuro Karier Zawodowych jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

WSPÓŁPRACA I WYMIANA MIĘDZYNARODOWA
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku współpracuje z wieloma uczelniami krajowymi, a także zagranicznymi. Owocuje to spotkaniami i konferencjami, często o zasięgu międzynarodowym. Uczelnia realizuje projekty w ramach programu Leonardo da Vinci. Umożliwia swoim studentom wyjazdy na zagraniczne zawodowe staże studenckie oraz praktyki studenckie. Jest to sposobność do poszerzania horyzontów, zdobywania dodatkowych umiejętności, a także podnoszenia własnych kwalifikacji. Studenci mają możliwość wyjazdu m.in. do Włoch, Hiszpanii, Holandii, czy Grecji.
Uczelnia zapewnia swoim studentom wysoki poziom nauki języków obcych.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
SWPW gwarantuje również poznanie podstawowych elementów technologii informacyjnej i technik przekazu informacji. Jest dostawcą na terenie swojego kampusu WIRELESS INTERNET ACCESS (Internet radiowy). Zapewnia on wszystkim zainteresowanym darmowy, bezprzewodowy, stojący na wysokim poziomie dostęp do sieci Internet. SWPW przystąpiła także do prestiżowego Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii „TIFORA”. Wśród 61 sygnatariuszy umowy jest jedyną uczelnią niepaństwową. Uczelnia posiada również podpisaną umowę z SAP Polska na udostępnienie Szkole do celów dydaktycznych pełnego środowiska informatycznego mySAP.com do zarządzania przedsiębiorstwem.

BIBLIOTEKA AKADEMICKA
SWPW dokłada wszelkich starań, by zapewnić studentom dostęp do najnowszych wydawnictw związanych z prowadzonymi kierunkami studiów. Biblioteka naukowa gromadzi obszerny księgozbiór. W jej katalogach obok prenumerowanych czasopism odnaleźć można także wydawnictwa elektroniczne i multimedialne. Biblioteka prenumeruje ponad 260 czasopism. Posiada dwie czytelnie: zbiorów zwartych i ciągłych oraz czytelnię z 50 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do Internetu. Na mocy umowy o współfinansowaniu księgozbioru Uczelnia współpracuje z Biblioteką im. Zielińskich, która posiada ponad 300 000 woluminów. Biblioteka ta należy do jednego z najstarszych naukowych towarzystw w Polsce tj. Towarzystwa Naukowego Płockiego. Uczelnia współpracuje z innymi płockimi bibliotekami.

NOWOCZESNA BAZA LOKALOWA
Istotnym elementem w zakresie dbałości o komfort studiowania jest niewątpliwie baza lokalowa, jaką posiada uczelnia. W przypadku SWPW stanowi ona ponad 30.000 m2. Jest to zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób mieszkających poza Płockiem do użytku oddano własny, nowoczesny akademik. Dom Studencki jest kolejną inwestycją SWPW, która powiększyła bazę lokalową, a zarazem atrakcyjność największej uczelni regionu.
Pokoje w Akademiku zostały nowocześnie umeblowane i wyposażone. Uczelnia udostępnia mieszkańcom łącze internetowe w każdym pokoju. Jednym z gwarantów bezpieczeństwa na terenie Domu Studenckiego jest nowoczesny system monitoringu obiektu. W podziemiach budynku oddano do użytku część klubową. W każdym pokoju znajduje się indywidualny telefon stacjonarny. Na piętrach usytuowane są przestronne bogato wyposażone kuchnie.
Pokoje znajdują się na czterech poziomach: parter, pierwsze i drugie piętro oraz poddasze. Każde dwa pomieszczenia mieszkalne połączone są aneksem, gdzie znajduje się lodówka i przestronna łazienka. W całym Akademiku poprowadzono radiowęzeł.
Położenie domu studenta SWPW gwarantuje komfortowe warunki wypoczynku, a zarazem bliskość campusu (ok. 5 min.). Ta niewielka odległość w sposób znaczący ułatwia dotarcie do Uczelni.
SWPW to jedna z nielicznych w Polsce uczeni niepaństwowych, która posiada własne Centrum Sportowo-Rekreacyjne o powierzchni zabudowy 3356 m², na które składa się: hala sportowa, sale gimnastyczne, siłownia, sauny, urządzenia do masażu, solarium, gabinet kosmetyczny. Wysoki standard obiektu zapewnia zaplecze socjalno-sanitarne. Centrum w pełni przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

WYSOKOWYKWALIFIKOWANA KADRA
Z Uczelnią współpracuje ponad 450 nauczycieli akademickich, wśród których jest 130 profesorów i doktorów habilitowanych 160 doktorów. Uczelnia zatrudnia także profesorów polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju. Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na sprawy studentów. Poziom i atmosfera zajęć sprzyja twórczej pracy i rozwojowi zainteresowań każdego studenta.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
SWPW sprzyja inicjatywom ze strony swoich studentów. Dowodem tego jest aktywność działających na Uczelni organizacji studenckich. Z powodzeniem funkcjonuje m.in.: Parlament Studentów, Klub Uczelniany AZS „Włodkowic”, koła nuakowe, Zespół Taneczny SWPW „Impresja”.

Ciekawa pozycja na rynku wydawniczym

Polecamy Państwa uwadze nową, ciekawą pozycję na rynku wydawnicznym. Sławomir ZalewskiKontrola...

WIĘCEJ

Wsparcie dla studentów

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica...

WIĘCEJ

Pozytywna ocena dla pedagogiki

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem zespołu...

WIĘCEJ

Dyplom dla Płocka

Drodzy studenci, ogłoszono XVI edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” na...

WIĘCEJ

Profesjonalny Profilaktyk

Studenci kierunku Pedagogika naszej Uczelni mieli możliwość udziału w bezpłatnym...

WIĘCEJ

Zielona energia we Włodkowicu

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła 15 października...

WIĘCEJ