Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Kierunki

Kolegium Studiów Administracji i Informatyki

Prowadzone kierunki:

  • administracja – Płock, Iława, Wyszków
  • informatyka – Płock

Dziekan Kolegium Studiów Administracji i Informatyki - dr Józef Strzelecki

Sprawdź szczegóły


Kolegium Studiów Pedagogicznych i Wychowania fizycznego

Prowadzone kierunki:

  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Płock
  • pedagogika – Płock, Iława, Wyszków
  • wychowanie fizyczne – Płock

Dziekan Kolegium Studiów Pedagogicznych - dr Małgorzata Kamińska

Sprawdź szczegóły


Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa

Prowadzone kierunki:

  • zarządzanie - Płock, Iława, Wyszków
  • bezpieczeństwo narodowe – Płock

Dziekan Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa - dr Joanna Koprowicz

Sprawdź szczegóły

Aktualności

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych