Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Akredytacje

Uczelnia posiada następujące akredytacje i certyfikaty:

  • Prowadzone przez uczelnię kierunki studiów są systematycznie oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną.  
  • Międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000.
  • Certyfikat Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Płocku, stwierdzającą uzyskanie akredytacji jakości metod i form kształcenia 
  • SWPW jest członkiem Akademickiego Centrum Edukacyjnego "Novell" (NEAP). Program NEAP został stworzony, aby umożliwić polskim szkołom oferowanie autoryzowanych kursów Novella w ramach posiadanego programu nauczania. Oznacza to, że studenci Szkoły mogą przejść autoryzowany kurs, otrzymać certyfikat Novella, równocześnie zaliczając dany przedmiot. Dla studentów jest to dodatkowy element motywacji do nauki, gdyż dążą wtedy do uzyskania zaliczenia z przedmiotu, ale także do otrzymania uznanego na całym świecie certyfikatu. Program NEAP jest dedykowany uniwersytetom, szkołom wyższym, liceom oraz gimnazjom. Dzięki uczestnictwie w "programie" studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w dziedzinie rozwiązań sieciowych, a certyfikat daje gwarancję posiadania rzeczywistych umiejętności administratora. 

Akredytacje PKA - raporty

 Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek Pedagogika

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek Informatyka

 

Aktualności

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych