UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jako partner ECG Euro Consulting Group Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie MAZOWIECKA AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI IV.

Celem projektu jest podniesienie bądź zdobycie nowych umiejętności i kompetencji cyfrowych przez osoby w wieku powyżej 25 roku życia, posiadające max. wykształcenie średnie, które zamieszkują Subregion Płocki (miasto Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński). Pierwsza edycja kursu rozpoczyna się w styczniu 2017 roku i zakończy w czerwcu 2017 roku. Kurs realizowany jest w siedzibie Uczelni, w Płocku przy ul. Kilińskiego 12, w budynku A.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
Podstawy pracy z komputerem (ECDL B1)
Moduł ten umożliwia poznanie podstawowych pojęć oraz nabycie umiejętności z zakresu obsługi urządzeń komputerowych, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwem danych.
Podstawy pracy w sieci Internet (ECDL B2)
Moduł ten umożliwia pozyskanie podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeglądania Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji online i obsługi poczty elektronicznej.
Edycja tekstów (ECDL B3)
Moduł ten zakresem obejmuje zagadnienia odnoszące się do wykorzystania edytorów tekstu do opracowywania i edycji dokumentów tekstowych gotowych do rozpowszechniania w formie elektronicznej oraz tradycyjnej - papierowej. Użytkownicy uzyskują umiejętności używania programu do edycji i wydruku tekstu.
Praca w arkuszu kalkulacyjnym (ECDL B4)
Moduł ten zakresem obejmuje zagadnienia odnoszące się do wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do wspomagania prac obliczeniowych w życiu prywatnym oraz zawodowym. Użytkownicy uzyskują umiejętność używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.
Bezpieczeństwo w sieci komputerowej (ECDL S3)
Moduł ten swoim zakresem obejmuje zagadnienia odnoszące się do bezpiecznego użycia technologii informacyjno-komputerowych w życiu codziennym i umiejętności używane do nawiązania i utrzymania bezpiecznego połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwego zarządzania danymi i informacjami.
Rozwiązywanie problemów (ECDL S9)
Moduł ten obejmuje zagadnienia radzenia sobie z podstawowymi i trudniejszymi problemami spotykanymi we współczesnym świecie nowoczesnych technologii cyfrowych. Rozwija komutatywne podejście ułatwiające odważne dążenie do rozwiązywania problemów, z którymi użytkownicy komputerów i sieci Internet spotykają się na co dzień.

Po zdaniu egzaminu absolwenci uzyskują certyfikat ECDL DIGCOMP.

Szczegóły projektu znajdują się w Regulaminie.
Kandydaci proszeni są o dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Zapraszamy do Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Punkt Rekrutacyjny:
Pokój nr 1 w budynku A, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 15:00.
Biuro Projektu:
Pokój nr 41 w budynku A, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 18:00.


Uczestnikami kursu komputerowego mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:

  • posiadają wykształcenie max. średnie potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły,
  • najpóźniej w momencie zgłoszenia uczestnictwa w kursie ukończyły 25 lat,
  • posiadające status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu osoby pracującej lub pozostającej bez zatrudnienia;
  • zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze Subregionu Płockiego (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki i gostyniński).