UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.
Edukacja patriotyczna młodzieży.
Społeczna świadomość obronna - diagnoza.
Płock 21.05.2021 r.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie i Edukacji Obronnej

 

Konferencja ma na celu analizę ale i diagnozę problemów dotyczących szeroko pojętej edukacji patriotyczno - obronnej społeczeństwa (młodzieży) w aspekcie współczesnych zagrożeń, wychodzi naprzeciw potrzebie dyskusji nad bezpieczeństwem człowieka, społeczeństwa, państwa. W agendzie konferencji znajdzie się problematyka wpływu polskich doświadczeń historycznych w kształtowaniu świadomości społeczno - obronnej z uwypukleniem wątku regionalizmu. Pojemność tematyczna z założenia jest obszerna, gdyż słowa kluczowe - edukacja i świadomość obronna stanowią o wzajemnej interakcji.

Główne cele Konferencji:

- określenie współczesnych wyzwań, czyli niezbywalnych potrzeb wynikających z zagrożeń i szans dla przygotowania obronnego społeczeństwa jako podstawy tworzenia Bezpieczeństwa Narodowego Polski i Europy w XXI wieku;
- analiza funkcjonujących rozwiązań w państwie w zakresie edukacji obronnej młodzieży;
- edukacja obronna dawniej i dziś jako fundament skutecznej, świadomej i powszechnej samoochrony i obrony;
- tradycje polskiego wychowania obronnego.
Dynamiczne zmiany sytuacji międzynarodowej, szczególnie w najbliższym otoczeniu naszego państwa, na nowo wskazują na fundamentalne znaczenie wiedzy w zakresie problematyki obronnej. Obrady przeznaczone są zarówno dla kadry naukowej jak i studentów, uczniów. Ma to umożliwić uczestnikom wymianę myśli naukowej, ale i dokonanie analizy porównawczej z poglądami przedstawicieli środowisk uczniowskich, stowarzyszeń i organizacji. Problematyka obronności musi być traktowana wieloaspektowo, stąd z założenia konferencja będzie mieć charakter interdyscyplinarny oraz będzie miejscem spotkania i wymiany teorii z praktyką. Udział w konferencji (bądź we wspólnej publikacji) pozwoli na wypracowanie tez do dalszej dyskusji nad budową społeczno - świadomego modelu systemu obronnego państwa z wątkiem kulturowo - historycznym. Biorąc powyższe pod uwagę, bardzo zależy nam na zaangażowaniu Pani/Pana w przedmiotowym przedsięwzięciu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich publikacji stanowiących wyraz prowadzonych badań naukowych, ale i poglądów popartych doświadczeniem lub ogólną troską o społeczną świadomość obronną.
Podsumowaniem konferencji będzie recenzowana publikacja. Monografia zostanie wydana w wydawnictwie z listy ministerialnej.

Rada Naukowo - Programowa Konferencji

Partnerzy naukowi - Komitet organizacyjny

Obszary tematyczne

Plan Konferencji