UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym informujemy że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock wraz z filiami w: Iławie, ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława oraz Wyszkowie, ul. Geodetów 45A, 07-200 Wyszków.
2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: zespolrodo@wlodkowic.pl, telefonicznie pod numerem +48 24 366 41 50 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego na studia, studiowania i ewaluacji tego procesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez SWPW w Płocku.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów w SWPW jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
5. Ma Pan/i prawo do żądania od SWPW w Płocku dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz SWPW w Płocku usługi informatyczne, medyczne, edukacyjno-szkoleniowe, archiwizacyjne i niszczenia dokumentacji, usługi prawne oraz podmioty dostarczające przesyłki pocztowe oraz kurierskie.
8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu edukacyjnego, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym czasu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

Administrator danych osobowych
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku